Hon ger oss ett nytt sätt att läsa på

Hanna Nordenhök.
Foto: Sara Moritz / Rámus
"Det svarta blocket i världen".

I sin avhandling "Det svarta blocket i världen" vill Hanna Nordenhök förnya sättet att skriva litterär kritik.

Björn Kohlström gillar hennes närkamp med poeterna Gloria Gervitz, Anja Utler och Ann Jäderlund. 

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

LITTERATUR | RECENSION. Det svarta blocket är en bild som tillhör Marguerite Duras. Ett formlöst ting i natten, något abstrakt, som ändå kan ta fast form, bli ett ting. Som blir en bild för skrivandet – som också är läsandet, och de intima sambanden mellan dessa akter. Hur går det till när vi läser poeter som Gloria Gervitz, Anja Utler, Ann Jäderlund

I sin avhandling i litterär gestaltning, ”Det svarta blocket i världen”, varvar Hanna Nordenhök kritiska läsningar av just dessa tre poetiska författarskap med transkriberade samtal med poeterna, samt analyser av dessa samtal. Därmed ställer hon sig farligt nära sina studieföremål, som följaktligen ibland tilltalas med förnamnen Gloria, Anja och Ann. 

Nordenhök låter poesin utgöra en förbindelse in mot det kritiska skrivandet. Hon säger sig ha tröttnat på att skriva konventionell kritik, och vill här utforska ett nytt sätt att bedriva kritisk verksamhet. Hennes arbete blir en reaktion: en fördjupning, eller man kanske hellre ska tala om fördröjning. 


Migration och rörelse

Det gestaltande inslaget i avhandlingen är intervjuerna, som kallas transkript, och ger Nordenhök tillfälle att kombinera litteraturkritik med en poetisk metod. Nog är det ett fint urval av poeter: Gervitz stora diktverk ”Migrationer” har översatts till svenska två gånger de senaste tio åren, senast i somras (av Nordenhök). Intervjuerna ger också flera utmärkta ingångar till poeterna. I synnerhet Jäderlund, som kan ge ett skyggt eller bevakande intryck i intervjuer, ger flera hjälpsamma hållpunkter åt en vilsen läsare.       

Gervitz blir exemplet på migrationen och rörelsen, Utler på platsens relation till jaget, och Jäderlund som ytans och köttets poesi. I synnerhet när hon läser Gervitz är Nordenhök initierad, och skicklig på att frilägga den typ av mönster som bara den riktigt insatte ser, exempelvis i en klargörande diskussion av klädedräktens betydelse. 

Utlers böcker bygger redan i sig på avlyssningar, och därför fungerar Nordenhöks metod ypperligt, även om resonemanget här tenderar att bli tillkrånglat och ineffektivt. Sikten klarnar betydligt när hon senare skriver om Jäderlund, där den heiddegerskt klingande termen ”med-läsning” faktiskt blir mer gångbar på denna den svenska samtidspoesins galjonsfigur. 


Ett nytt sätt att läsa

Nordenhök fokuserar på Jäderlunds senare böcker, och läser fantasifullt men inte långsökt, och bygger analysen på köttets relation till själen. Överhuvudtaget är Nordenhök förtjust i relationer, i det relationella, och det är välfunnet, då avhandlingens utgångspunkt är närheten mellan läsande och skrivande. 

Analyserna av poeterna är frustrerande korta, men i gengäld gestaltar intervjuerna indirekt mycket av det kritiska arbetet. Nordenhöks avhandling har blivit en massiv men ändå lättillgänglig bok, och borde kunna bli en referenspunkt för fortsatt läsning i generell mening.  

För Nordenhök lyckas iscensätta sin intention att erbjuda en ny kunskapsform åt litteraturen. Då får vi möta ett nytt sätt att både läsa och att skriva om poesi, något som ger inspiration och vägledning även när vi ska läsa andra poeter än just dessa tre.    


SAKPROSA

HANNA NORDENHÖK

Det svarta blocket i världen. Läsningar, samtal, transkript

Rámus, 308 s. 


Av Björn Kohlström

Hanna Nordenhök är medarbetare på Expressens kultursida. Därför recenseras hennes bok av Björn Kohlström, gymnasielärare och litteraturkritiker på bland annat Jönköpings-Posten. Kohlström driver också litteraturbloggen Bernur.


I tv-spelaren visas det senaste avsnittet av Kultur-Expressen.