Hjälp som motstånd

Gunnar Ardelius.
Foto: Sara Moritz

En av grundbultarna i Författarförbundets stadgar är att värna  yttrandefriheten och därmed säkerställa rätten till en fri debatt. Att  arbeta med yttrandefriheten i Sverige har under en längre tid varit  något relativt ljummet och abstrakt. Vi har nu inträtt i ett skarpare  läge. Ett konkret och aktuellt exempel är frågan om fristadsförfattarna.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

De senaste dagarnas dramatiska vändningar, där Örebro kommun först sade nej till att vara en fristad och sedan efter en massiv kritik ändrade beslutet, visar vikten av att reagera snabbt, kraftfullt och med goda argument. En eloge till Svenska PEN som visar hur kunskap och oförtrutet engagemang leder till förändring.

Författarförbundet är dock fortfarande djupt oroade och fördömer det faktum att Gävlemoderaterna försöker rasera fristadsprogrammet. Dessutom ställer man i Gävle de lokala konstnärernas intressen mot de förföljda författarna, det är politik på låg nivå.

Vi författare och konstnärer stärks alltid av att stå enade både lokalt och över nationsgränser. Fristäderna räddar liv, inte bara författarens eget. För varje författare som får verka fritt ökar friheten för tusentals andra människor. Att försvara andras yttrandefrihet är det bästa sättet att försvara sin egen.

Det är därför vårt ansvar att vara med och bidra till att våra städer står till förfogande för utländska författare i akut behov av skydd från förföljelse. Författarförbundet erbjuder alla fristadsförfattare medlemskap och ett mentorsprogram är under utveckling. Fristadsförfattarnas texter bör även göras tillgängliga på svenska i högre utsträckning.

Det är en fråga om vad vi vill att kulturen ska ha för betydelse i samhället. Fristadsprogrammet skapar möten som formar personliga, politiska och konstnärliga insikter. Det kommer att krävas mod, kunskap och engagemang för att möta de fascistiska och rasistiska strömningar som tornar upp sig i samhället. En konkret motståndshandling är att hjälpas åt att försvara och utveckla fristäderna.


Gunnar Ardelius 

kulturen@expressen.se


Gunnar Ardelius är ordförande i Författarförbundet.