Gustafsson: Mannen, hunden, skuggorna

Foto: Lasse Svensson
Foto: Shutterstock

Lars Gustafsson skriver en ny dikt exklusivt för Expressen Kultur.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

I det hånfullt ironiska vinterljuset

gled två blå skuggor

mot barriären av nyfallen snö.

Först skuggan av en liten hund

och sedan

den mannens skugga

som äger hunden

Så föreföll den mindre skuggan

visa den större skuggan vägen.