Gunilla Brodrej: nyttig realism för de unga

Ur Henrik Wallnäs och Matilda Rutas "Åka buss".
Illustration: Matilda Ruta
Ur Henrik Wallnäs och Matilda Rutas "Åka buss".
Foto: Matilda Ruta

Augustnomineringarna till Årets svenska barn- och ungdomsbok premierar problematik som föräldrar och skola inte alltid kan hjälpa till med.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

Demens, gruvstrul, flykt och incest. Det är tunga ämnen som presenteras för de unga i fyra av de sex nomineringarna till Årets svenska barn- och ungdomsbok. Om jag ska våga mig på en försiktig spaning ser vi resultatet av samtidens vurm för den egna starka berättelsen i kombination med kravet på nytta: böcker ska helst vara bra för något.

Ida Sundins "Idag vet jag inte vem jag är" kan skapa igenkänning för undrande barnbarn till dementa gamlingar.Och stöd för handfallna nyblivna föräldrar till föräldrar.

Ann-Helén Laestadius "Tio över ett" om det utsatta livet med LKAB kan hjälpa Kirunas unga att känna sig sedda, en ort som just nu bokstavligen skakar i dess grundvalar.

Henrik Wallnäs och Matilda Rutas bilderbok "Åka buss" berättar något som många flyktingbarn har upplevt. Spännande och sorgligt och ömt.

Glasklara målgrupper kan man tycka.

Fast det som alla egentligen kanske mest behöver är en stunds verklighetsflykt genom Ulf Starks nonsensdikter i "Djur som ingen sett utom vi" (Illustration Linda Bondestam) eller Eva Lindströms nästan komiskt händelselösa "Oj, en polis".

Kanske vinner Elin Bengtssons "Ormbunkslandet" priset. Ty temat incest mellan syskon gör boken oumbärlig, inte bara för att det är berörande beskrivet, utan för att få förmår att prata om det. Det tar nästan emot att läsa. Men hur mycket ska det då inte ta emot för ett barn att våga berätta. Då kan en bok, i skydd av en hylla på biblioteket, rentav vara livräddande.