Gudars skymning

Antje Jackelén.
Foto: Stig-Åke Jönsson

Göran Rosenberg svarar Antje Jackeléns kritiker.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

Som medlem i ett annat trossamfund är jag förvisso inte rätt person att ha synpunkter på vad kristen tro innebär eller vem Svenska kyrkan väljer till sin ärkebiskop, men jag har genom åren kunnat konstatera att Antje Jackelén har varit en av den svenska kristenhetens mest intressanta och stimulerande företrädare.

Lika intressanta och stimulerande har dock inte de frågor varit som hon inför ärkebiskopsvalet tvingats att svara på. Exempelvis frågan om Josef var Jesu biologiske far, vilket var en av de sammanlagt tre frågor som Svenska Dagbladet ansåg det viktigt att få svar på. En annan viktig fråga, enligt medierapporteringen, tycks ha varit om Jesus är en sannare väg till Gud än Muhammed.


Av en del reaktioner att döma svarade den blivande ärkebiskopen inte tillräckligt entydigt på någondera. Ledarskribenten i Kyrkans Tidning gick i taket: "Är vi på väg dithän att Kristus förnekas? Ska kyrkan förpassa Jesus Kristus ut i marginalen?".

En pensionerad professor i Lund har i samma tonläge och under stor medial uppmärksamhet aviserat att hon på grund av svaren tänker utträda ur Svenska kyrkan.

Så vad svarade Antje Jackelén? Jag citerar ur referatet från kandidatutfrågningen i tidningen Dagen:


1. Jungfrufödseln är en mytologisk term för att förklara det unika. Den som tolkar jungfrufödelsen som en biologisk fråga har helt missat poängen.

2. Det är självklart att muslimer och kristna ber till samma Gud.

3. Jesus säger att han är sanningen, men han säger inte att jag är den enda sanningen.

Jag har nu förstått att det fortsatt inom kyrkan finns en röststark men liten minoritet (annars hade väl Jackelén inte fått en så stor majoritet) som kräver enkla och bokstavligen trosvissa ja- och nej-svar på den här sortens frågor:

Nej, Josef var inte Jesu biologiska fader. Nej, muslimer och kristna ber inte till samma Gud, de kristna ber till en sannare Gud än muslimerna. Sannaste guden vinner.

Lycka till, Antje Jackelén.