Göran Rosenberg

Postmoderna

Redaktionen. Göran Rosenberg i mitten, Expressenmedarbetaren Anders Ehnmark till höger.
Foto: Erich Stering

Flaggskeppet i Jan Stenbecks medieimperium var en intellektuell kulturtidskrift. Göran Rosenberg saknar en motsvarighet i dagens svenska offentlighet.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

I tredje delen av den utmärkta dokumentärserien om Jan Stenbeck virvlar tidskriften Moderna Tider (1990-2002) förbi. På en bild ses Jan Stenbeck på väg ut ur ett styrelsemöte hållandes ett nummer av tidskriften väl synlig i ett fast grepp under vänstra armen och med ett spjuveraktigt leende på läpparna. Snart skulle han hålla helt andra medieprojekt under armarna, med i princip rakt motsatta ambitioner, och många undrade nog vad Moderna Tider hade i sammanhanget att göra.

Jag undrade inte, inte så länge vi fick hållas, och det fick vi så länge jag var tidskriftens redaktör, det vill säga under i stort sett hela 90-talet.


Vad det var som fick hållas är det väl snart ingen som minns. Vill man läsa ett nummer får man bege sig till Kungliga biblioteket och beställa fram det ur arkivet. Att söka efter en enskild artikel eller en viss skribent är ett sisyfosarbete.

De digitala spåren (allt fanns en gång lagrat på hårddiskar) är utraderade fram till och med 1999, och som sagt snart också minnet av vad som en gång skrevs i den, och av vem, och vad slags journalistik den representerade. Endast forskare göre sig tills vidare besvär.


Så ni får ta mitt ord för vad det är värt; vad som så pass länge fick hållas var en tidskrift för de genomarbetade och välskrivna texterna, om det så gällde kommentarer, recensioner, essäer eller reportage (vi publicerade också dikter). Det var texter som i princip fick handla om vadsomhelst eftersom idén var att vadsomhelst var värt att läsa bara det var väl tänkt, väl underbyggt och väl skrivet. Så väl skrivet att hade man bara börjat läsa så skulle man inte kunna sluta.

Det var en tidskrift som ville sätta landets bästa skribenter på banan, författare som journalister, och ge dem tid och pengar för att ägna sig åt något nytt, eller möjligen nygammalt i den svenska publicistiska traditionen; det essäistiska reportaget, den personliga utforskningen, den litterära journalistiken.


Huruvida resultatet motsvarade ambitionerna överlåter jag åt eventuella forskare att gräva fram, men ovedersägligt är att huvuddelen av budgeten användes till skribentarvoden - utifrån övertygelsen att god journalistik tar tid och kostar pengar och att goda skribenter inte växer på träd.

Moderna Tider startades till skillnad från Jan Stenbecks övriga mediesatsningar inte i syfte att ge vinst, gå ihop så småningom förvisso, utan framför allt i syfte att röra om en smula i den svenska offentligheten. Mitt vinnande argument tror jag, i en "affärsplan" på en A4-sida, var att också en liten "intellektuell" tidskrift, precis som i Jan Stenbecks andra hemland, USA, skulle kunna vinna läsare, prestige och inflytande.

Jag tror han blev ganska nöjd. I varje fall ville han efter några år låta tidskriften ge namn åt hela sin mediekoncern, vilken så småningom kom att heta Modern Times Group eller MTG.


Moderna Tider virvlade som sagt förbi, inte bara i dokumentärserien utan också i den svenska journalistiken. Någon motsvarighet har såvitt jag kan se inte dykt upp igen. Man kan undra varför.

Utan att sätta mig till doms över dagens journalistik kan jag bara konstatera att den alltmer tvingas verka i en mediemiljö där det mesta förväntas produceras på allt kortare tid till allt lägre kostnader.

Under sådana förhållanden är en tidskrift som Moderna Tider naturligtvis en omöjlighet.

Jag ertappar mig då och då med att sakna den.

Inte för att det var roligt att göra den och skriva i den.

Jo, också därför.

Men framför allt därför att jag saknar den typ av journalistik som för en kort tid tilläts virvla förbi i det svenska medielandskapet och den svenska offentligheten.


Fotnot. Läs Göran Rosenbergs runa över Jan Stenbeck här, ursprungligen publicerad i DN, augusti 2002.