Genushokuspokus

Hen - nu i SAOL.

Semestertid, resor. När vi prövar oss fram på främmande språk är det nästan omöjligt att inte snubbla på ordens genus: är substantivet, och därmed dess pronomen, maskulinum eller femininum?

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

I England behöver vi inte bekymra oss, allt bestäms av ett könlöst "the" och "it". Och visst kan vi av praktiska, snarare än av genuspolitiska skäl - ungefär som en förkortning - använda "hen" i stället för att otympligt upprepa "han eller hon". Men på franska eller tyska är ordens genus ett gungfly där inte ens några bräckliga tumregler kan rädda oss: hur var det nu, heter det "Le" eller "La", "Der", "Die" eller "Das"? Svårt, för att inte säga omöjligt att förstå.

Och varför har orden överhuvudtaget genus? Tydligen har världens föremål i ett urtida poetiskt drömmeri framträtt som könsbestämda och så flätat sig samman med orden. I alkemin vibrerade materien i ett levande begär, där motsatserna attraherade eller repellerade varandra för att till slut kunna sammansmälta i ett utopiskt, androgynt "hen". Är det möjligt att i dag återuppliva denna intuitiva upplevelse av en, som i de alkemiska fantasierna, erotiskt färgad materia? Eller måste vi kapitulera inför det brittiska "no sex, please"?

Saken blir förstås inte lättare av att genus kan byta plats i olika språk: den i alkemin arketypiskt maskulina solen och feminina månen: på franska följaktligen "Le soleil" och "La lune" blir på tyska oförklarligt nog "Die Sonne" och "Der Mond". Det gäller också hela världen, som i namnet på två berömda tidningar: "Le Monde" och "Die Welt" eller ordens själva hem, boken: "Le livre", som på tyska förlorar sitt kön i "Das Buch".

Nej, vi klarar oss nog inte utan ett ficklexikon på resa.