Ge inte nätjättarna makten över vår yttrandefrihet

UNDER LUPP. Nätjättarna är under press att ta större ansvar för innehållet.
Foto: SOPA IMAGES / PAVLO GONCHAR / SOPA IMAGES/SIPA SIPA USA
Nils Funcke.
Foto: Foto: Tor Johnsson/Tidningen Journalisten

Nils Funcke tycker att nätjättarna har för stort inflytande över vår kommunikativa infrastruktur.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

MEDIEDEBATT. En folkvald president stängs av från Twitter, vaccinkritiska inlägg åker ut från Youtube, webbplatsen Parler släcks efter en samlad aktion från Apple, Google och Amazon, Facebook hakar på och stänger konto efter konto.

Vi genomlever internets slyngelålder där Bernie Sanders-memes samsas med hets, vetenskap, uppvigling, förtal, seriös nyhetsförmedling och fejk. De sociala plattformarna svarar med att upprätta rigida och töjbara regler präglade av en auktoritär syn på kunskap. Youtube stänger av den som med ”felaktig” information ifrågasätter WHO:s och idiotförklarar därmed oss alla.

Problemet är i grunden inte att plattformarna gör som det behagar dem utan att de har möjlighet att göra det. I skydd av näringsfriheten ställer de villkor utifrån det som är politiskt lämpligt och gagnar börsvärdet.

Friheten för enskilda, föreningar och företag att inom lagens ramar bestämma över sin verksamhet är från ett yttrandefrihetsperspektiv som regel inte ett problem utan snarast en möjlighet.

Ramarna för vad som ska få uttryckas ska anges av lagstiftaren.

Den som får sitt manus refuserat av ett förlag kan gå till ett annat eller starta ett eget. Den som får sin webbsida släkt hos ett webbhotell hittar lätt ett annat.

Problemet uppstår när alternativen är så få att det begränsar en i verklig mening fri åsiktsbildning. I tider av upplysning och framtidstro har den kloke lagstiftaren korrigerat marknaden. Ett exempel är distributionsplikten. Transportförbudets begränsning av det fria ordet skulle inte kunna upprepas. Sedan 1950 får företag som har i uppdrag att distribuera post inte vägra att dela ut en skrift på grund av dess innehåll.

Åtta av tio svenskar använder sociala medier. En dubblering på tio år. Av mediedagens sex timmar och sju minuter tillbringar svensken 65 minuter på sociala plattformar. Var tredje tar del av nyheter via Facebook, 16 procent från Instagram följt av Youtube och Twitter med vardera omkring 10 procent.

Det är sannolikt en tidsfråga innan plattformarna passerar radions och tv:ns cementerade tätposition som informationskanal.

Ramarna för vad som ska få uttryckas ska anges av lagstiftaren. Yttranden som anses straffbara ska sakligt prövas av de rättsvårdande myndigheterna. Men med EU:s direktiv – Digital Services Act – ges de nyckfulla bolagen legitimitet och offentligt uppdrag att pröva, döma och straffa genom att plocka bort det som de bedömer vara ”olagligt”. De kommer att ta ut en rejäl säkerhetsmarginal för att vara till lags och slippa böter på uppåt sex procent av sin omsättning.

Rättsstaten abdikerar medan Facebook kan fortsätta att skruva på algoritmerna. Agera redaktör och styra vad användarna ska se. Men makten över flödet borde ligga hos den enskilde. Var och en ska få utforma sina egna sorteringsmekanismer. Juridiskt och tekniskt är det en utmaning, men nödvändigt för att stärka yttrandefriheten, värna rättsstaten och tygla bolagens slyngelbeteende.


Nils Funcke

Nils Funcke är journalist och tryck-och yttrandefrihetsexpert.

Lyssna på ”Lunch med Montelius”

https://embed.radioplay.io?id=78816&country_iso=se

En omtalad podd från Expressen Kultur – som tar er med bakom kulisserna i kulturvärlden. Med två av kultursidans stjärnor: Martina Montelius, teaterdirektör och författare, och kritikern Gunilla Brodrej. Podden är en hyllning till alla kulturtanter där ute oavsett kön.