Friktion och konflikt / Kalmar konstmuseum

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

FAKTA

FRIKTION OCH KONFLIKT | Kalmar konstmuseum |  Till 23/11

De kallas Schwedenlöcher, svenskhålor. I dessa grottor gömde sig Sachsens bönder för de svenska soldater som plundrade, våldtog och slog ihjäl med utstuderad grymhet. Schwedentrunk, svenskdrinken, var en känd tortyrmetod. Soldaterna tvingade i offren stora mängder gödselvatten och hoppade sedan på deras svällande magar.
Minnena av den svenska härens framfart under 30-åriga kriget satte djupa spår i det kollektiva medvetandet och lever fortfarande kvar i det tyska språket. Bakom den lilla historielektionen står konstprojektet Romantic Geographic Society i sin utställning i utställningen på Kalmar konstmuseum, där man också kan se kartläggningar av (inte så) gamla kärnvapenbunkrar i estniska Sillamäe och ryskgrävda grottor under Helsingfors.
Det är knappast den bild av oss och vårt land som Visit Sweden brukar framhålla, men visst, det var ju nästan 300 år sedan som svenskarna härjade i Tyskland. Det mesta på Friktion och konflikt har i stället med förhållandet till Ryssland (eller Sovjetunionen) att göra. Övrigt handlar om historien. Ofta är det ungefär samma sak.
Trådar och korrespondenser dras kors och tvärs genom tid och rum i Europas nordöstra hörn. Här finns Magnus Peterssons mardrömslika ekolodsbilder av torpederade svenska lastfartyg på Östersjöns botten. Artur Zmijewski har dokumenterat en sorts gruppterapi för polska extremister av skilda schatteringar. Kristina Normans filmfantasi om flytten av det sovjetiska krigsmonumentet i Tallinn nyligen, samplar klipp med både Ivan på gatan och från Vladimir i duman. Budskapet är det samma från båda: esterna ska passa sig jävligt noga!
Mot bakgrund av händelserna i Georgien i höstas blir Friktion och konflikt kusligt aktuell. En oljepipeline i Kaukasus eller en gasledning i Östersjön – hur stor är egentligen skillnaden för en stukad stormakt med nyvaknat hävdelsebehov och geopolitisk attityd från 1800-talet?

Bilderna dyker upp på näthinnan: sönderskjutna hus, gråtande kvinnor, övertäckta lik i vägkanten. Sedan blir allt mycket mer komplicerat igen – Oscar Guermouches Vi vill åka till Moskva är ett antal svenska flaggor med utdrag ur svenska jägarregementens marschvisor. Vad sägs till exempel om:
”På en rysk bonngård vi hitta’/en liten och go’ rysk bonnfitta/Hon blev slagen och våldtagen/sedan fick hon en bajonett i magen”.
Nästa artikel

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!