"Freivalds gjorde rätt"

Göran Lambertz.
Foto: Fredrik Sandberg / TT

Göran Lambertz svarar på kritiken från Nils Funcke.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

Nils Funcke angriper mig för vad jag har skrivit i DN (17/12–13) om att Laila Freivalds inte hade skäl att avgå som utrikesminister. Men också för att jag hävdar att skyddet för privatlivet måste stärkas.

Vad jag skrev var detta: “Efter en ny mediekampanj avgick hon även som utrikesminister. Då hade hon försökt få ett IT-företag som hyste Sverigedemokraternas hemsida att inte ge utrymme för en tävling om karikatyrer av profeten Muhammed. Det var risk för nya oroligheter i den muslimska världen, där ambassader hade utsatts för allvarliga hot. Det var krisläge, ett svårt dilemma. Laila Freivalds lät inte sina tjänstemän ta smällen, som många nog skulle ha frestats till. Det fanns absolut inga sakliga skäl för avgång."


Jag lämnar några mindre invändningar från Funcke därhän. Det viktiga är hans påstående att jag säger emot ett beslut jag själv tog som JK. Men också att det enligt honom är en "definitionsfråga" om det var krisläge när händelsen inträffade.

Jag hade att pröva Säpos och UD:s påtryckningar mot företaget Levonline. Vad gäller UD var jag tvungen att passa eftersom JK inte har tillsyn över statsråd. Säpo då? Ja, där var min kritik allvarlig hävdar Funcke. Och han menar att kritiken i sak gällde även utrikesministern eftersom hon hade gjort detsamma som Säpo.

Men Funcke har inte läst hela JK-beslutet. Just på grund av krisläget var min slutsats att det inte fanns skäl för kritik:

"Säkerhetspolisens agerande ligger i linje med myndighetens verksamhet och ansvar. Enligt min bedömning var den beskrivna hotbilden sådan att det var motiverat att ta kontakt med representanter för såväl Sverigedemokraterna som Levonline."


Vad gäller frågan om "krisläge" glömmer Funcke att svenska ambassaden i Damaskus hade förstörts några dagar tidigare. Tre danska beskickningar i den muslimska världen hade ödelagts, åtskilliga andra länders ambassader angripits. Terrororganisationer hade manat till våld. Krisen skördade ett 50-tal människoliv.

Nils Funcke tycker att skyddet för privatlivet är tillräckligt i Sverige.Han kritiserar min "lyhördhet för regeringens starka påtryckningar för att göra integritetsintrång till ett nytt yttrandefrihetsbrott". Men regeringen utövade inte några påtryckningar. Det är bara att kontrollera i utredningens direktiv. Och inga önskemål framfördes vid sidan om.


I sakfrågan vill jag påminna om tingsrättsdomen nyligen i målet om tv-filmningen på Akademiska sjukhuset. Inget skadestånd till den döende mannens anhöriga. Målet ska visserligen prövas i högre rätt och innehåller komponenter som gör utgången osäker. Men det står klart att den svenska lagstiftaren har gjort ett val: Att visa bilder i tv på en döende person ska vara tillåtet. Den yttrandefriheten för tv-företag väger tyngre än skyd det för den döendes privatliv.

Är detta rimligt? Naturligtvis inte. Lagstiftaren har försummat sitt ansvar. Svenska tidningar står bakom den rådande ordningen samtidigt som de ondgör sig över tingsrättens dom i sjukhusmålet. Så kan det gå.


Göran Lambertz

kulturen@expressen.se