Fattiga bevis

HISTORISK TRAGEDI. Sedan finanskraschen 2008 har Grekland sjunkit djupt, medan andra klarat sig bättre.
Foto: Nikolas Giakoumidis

Boken "Åtstramning till döds" målar fan på EU-väggen med hjälp av ohederliga jämförelser.

Göran Rosenberg önskar sig en ärligare diskussion om ekonomi, demokrati och hälsa.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

Det är möjligt att det vetenskapligt måste bevisas att människan mår bättre av ekonomisk stimulans än av ekonomisk åtstramning, även om det känns självklart på något sätt, på samma sätt som människan sannolikt mår bättre av fred än av krig.

För den som likväl tvivlar på den saken, ja kanske rentav anser att människan mår bättre av späkning, umbäranden och stress, finns nu en bok som i all upptänklig detalj bevisar just det man kunde ana. Exempelvis att grekerna mår sämre efter den ekonomiska åtstramningen än före.


Författarna till boken "Åtstramning till döds", hälsoforskarna David Stuckler och Sanjay Basu, lyckas också visa att ryssar och andra östeuropéer var friskare under kommunismen än efter. Efter kommunismens fall blev de alla sjukare, i synnerhet i länder som genomgick så kallad chockterapi, det vill säga genomdrev en politik där statens tillgångar blixtsnabbt privatiserades och statens åtaganden lika snabbt skars ner och de flesta människor fick sin tillvaro kullkastad.

De ryska männen i synnerhet började supa ihjäl sig och ta livet av sig och insjukna i allt möjligt. Sett genom författarnas hälsopolitiska glasögon hade det varit bättre för ryssarna om de hade gjort som exempelvis Vitryssland och valt en väg "med en gradvis övergång", eftersom de då hade haft en lägre arbetslöshet, en lägre andel fattiga och mer normala dödlighetstal.

Vad man redan här börjar ana är att glasögonen skymmer blicken mer än de skärper den.

Författarna gör också en jämförelse mellan statsbankruttens Grekland och statsbankruttens Island och kommer fram till att medan grekerna blev sjukare, blev islänningarna närmast friskare av krisen, vilket återigen berodde på att grekerna valde åtstramningar medan islänningarna valde stimulanser. Hade bara grekerna gjort som islänningarna hade saker och ting kunnat vara helt annorlunda, får man förstå.


Det är väl här någonstans som glasögonen helt tar över. Utan att på något sätt underskatta det arbete som de två forskarna lagt ner på att samla data om hälsoutvecklingen i en rad länder, så är Grekland och Island inte jämförbara storheter, varken i det här avseendet eller särskilt många andra.

Island står utanför både EU och euron och befolkas av 320 000 mer eller mindre närbesläktade invånare i ett isolerat ösamhälle med en lång tradition av demokrati, samhörighet och kollektiv välfärd, medan Grekland är... ja, något helt annat. Vad de hälsopolitiska glasögonen kort sagt inte registrerar är skillnader i de ekonomiska och politiska förutsättningarna för åtstramning respektive stimulans.


Ur de två hälsoforskarnas perspektiv är det följaktligen obegripligt att vissa länder väljer ekonomisk åtstramning i stället för ekonomisk stimulans. Och i det närmaste självklart att varje regering, oavsett statsfinansiellt läge, har en sådan valmöjlighet. Att Grekland, för att fullt ut följa Islands exempel (devalvering och kapitalkontroll) skulle ha tvingats lämna euron (med potentiellt hälsovådliga konsekvenser för många), förtäljer inte den här historien.

På bokomslaget har förlaget låtit trycka två starkt rekommenderande recensionscitat från två välrenommerade internationella tidningar. Såvitt jag kunnat se har inget av citaten täckning i källorna.

Ganska passande dock, för en bok som visar sig vara något annat än den ger sig ut för att vara.RÄTTELSE/FÖRTYDLIGANDE. Citaten som nämns i slutet av denna text kom inte från recensionerna i de två internationella tidningarna, utan från andra typer av texter. Citaten på bokens omslag är korrekt återgivna från dem.

sakprosa

DAVID STUCKLER och SANJAY BASU

"Åtstramning till döds. Om en ekonomisk doktrins misslyckande"

Natur & Kultur, 252 s.