Fashion Week Stockholm hycklar om hållbarhet

Modeller på Stockholm Fashion Week.
Foto: Patrik Österberg / TT Nyhetsbåren
Philip Warkander.
Foto: OLLE SPORRONG
Fashion Week Stockholm.
Foto: PATRIK C ÖSTERBERG / MEDIABILD/IBL

Höstens modevecka i Stockholm ställs in för att branschen inte är tillräckligt hållbar. 

Philip Warkander ser svepskäl och pekar ut hyckleri. 

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

KOMMENTAR. ”Fashion Week Stockholm inställd på grund av framtiden” meddelade nyligen Swedish Fashion Council i ett uppmärksammat pressmeddelande. Grundbudskapet är att modebranschen behöver en radikal omställning för att bli mer hållbar, och som del i detta ställs den kommande modeveckan in. 

Reaktionerna i medierna har varit positiva, vilket inte är värst konstigt. Att se någon ta ansvar och våga fatta obekväma beslut gör oss lättade, särskilt nu i klimatångestens tidevarv. Frågan är dock om det stämmer, att Fashion Week Stockholm länge haft problem med finansieringen är ingen hemlighet och i höstas gick produktionsbolaget som arrangerade veckan i konkurs.

Miljörörelsen har helt enkelt kramats ihjäl och på många sätt blivit en industri i sig.

För inte så länge sedan var miljörörelsen en obekväm och minst sagt oglamorös gräsrotsrörelse, med övergripande syfte att ifrågasätta en konsumtionsdriven livsstil. I vårt samhälle utgör ständig ekonomisk tillväxt och ökad befolkningsmängd själva grundförutsättningen för både företag och nationers fortsatta överlevnad. Därför stod klimataktivismen länge i direkt motsats till den rådande politiska och ekonomiska agendan. 

Sedan några år går det dock inte att förneka att aktivisterna i sak haft rätt hela tiden, med konsekvensen att miljömärkning blivit så mainstream att till och med flygbolag lockar med ”eko-alternativ” vid bokning av flygresa. Miljörörelsen har helt enkelt kramats ihjäl och på många sätt blivit en industri i sig.

Vårt digitala beteende har en miljöpåverkan i paritet med flygets.

I slutet av samma pressmeddelande konstateras i positiva ordalag att den svenska modebranschen årligen omsätter 320 miljarder kronor och att den ökat med drygt 60% på sju år, medan exporten under samma period ökat med nästan 90%. 

Den här ökningen beror rimligen på ökad konsumtion av kläder, en produkt som generellt sett är enormt resurskrävande. Mode- och textilbranschen räknas till en av världens mest förorenande industrier. En annan industri som är extremt negativ för miljön är den digitala. Vårt digitala beteende har en miljöpåverkan i paritet med flygets. Därför framstår det som en smula märkligt att modebranschens räddning nu, enligt Swedish Fashion Councils utskick, kommer att ske genom en ”digital revolution”. 

Konfliktens kärna är nämligen just denna: kontrasten mellan modets extrema tempo – med nyhetslanseringar så gott som dagligen – och vår planets ändliga resurser.

Samtidigt pågår en rad lovvärda satsningar för att göra modebranschen mer hållbar. Flera företag och organisationer arbetar bland annat med materialutveckling, återvinningstekniker och utfasning av resurskrävande textilier. 

Konfliktens kärna är nämligen just denna: kontrasten mellan modets extrema tempo – med nyhetslanseringar så gott som dagligen – och vår planets ändliga resurser. Rådande konsensus bland forskare är att det enskilt bästa vi som konsumenter kan göra är att köpa färre plagg. Därmed framstår den påstådda omsorgen om framtiden i det just här fallet som ett svepskäl. I grunden handlar frågan nämligen inte om vi ska ordna några modevisningar på Grand Hôtel eller inte, utan om att vi som samhället helt måste omvärdera vår syn på tillväxt. Det är inte själva modeveckan som är problemet, utan ideologin bakom. 


Philip Warkander är filosofie doktor i modevetenskap och kritiker på Expressens kultursida.