Ett lyriskt epos är inte ett underhållningsprogram på SVT

Foto: SARA MAC KEY / ALBERT BONNIERS
”Ædnan”.
Victor Malm är doktorand i litteraturvetenskap och medarbetare på Expressens kultursida.
Foto: IZABELLE NORDFJELL / IZABELLE NORDFJELL EXPRESSEN

I "Ædnan" tar sig Linnea Axelsson an Sveriges koloniala arv i ett omfångsrikt lyriskt epos. Victor Malm önskar att hon litat mer på läsarens förkunskaper och skippat historielektionerna.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

LITTERATUR | RECENSION. Brett anlagda lyriska epos är den svenska litteraturen knappast bortskämd med, inte längre, trots att det är i den formen som flera av de verkliga höjderna har nåtts – Tegnérs ”Frithiofs saga”, Martinsons ”Aniara”. Att Linnea Axelsson, som 2010 debuterade med den fina romanen ”Tvillingssmycket”, nu ger sig i kast med denna form väcker både förhoppningar och förväntningar. 

”Ædnan” är en lyrisk berättelse om två samiska familjer, en från nittonhundratalets första halva, och en från dess senare. Genom att spegla deras öden i det svenska folkhemmets uppgång och fall, skapar Axelsson samtidigt en berättelse om ett långvarigt, för att inte säga kroniskt, förtryck. 


LÄS MER – Victor Malm: Jelinek raserar alla våra lögner om godhet

Sveriges koloniala arv

Från att ha haft en egen kultur, ett eget samhälle, ett eget sätt att leva, tvångsinkorporeras de halvnomadiska samerna in i en industriell modernitet, där de aldrig blir välkomna. Axelsson har ett tydligt ärende: hon vill skildra det koloniala arv som vi svenskar ännu bär, och den samiska verklighet som samma arv tillåter oss att förtränga. 

Hon faller alltså in i den postkoloniala tradition som vill skriva tillbaka, skapa en motberättelse och avhända imperiets officiella historia sitt sanningsprivilegium genom att ge kropp och röst åt en minoritet som aldrig fått plats däri. 

Häromåret gjorde Thom Lundberg något liknande, fast för det svenska resandefolket, med sin strålande debut ”För vad sorg och smärta”. En god och viktig ambition, men som i det här fallet inte når hela vägen fram. 


LÄS MER – Gunilla Brodrej: En samisk tråd spinns allt starkare runt Sverige

Skogarna och fjällen

En ordknapp lyrik sträcker sig över drygt 750 sidor. I stora delar liknar den tyvärr mest ett slags radbruten prosa – för att vara poesi är formuleringsglädjen påfallande frånvarande. Men då och då, som vintersol, dyker verkligt vackra rader upp. Precis efter att lappfogden och det svenska härskarspråket har introducerats, och samerna förvisats från skogarna och fjällen där de levt i generationer, skriver Axelsson: 

"Då knöt sig magen / i mörka knutar / – / Medan vintern bara / som vanligt / vitnade fram / ur alla färger / omkring oss."

Kontrasten mellan påtvingad kulturell förändring och den naturens rytm som den samiska familjen så länge levt i samklang med görs här poetisk, blir hård och träffande. Raderna är inte bara vackra, utan poetiskt effektiva på ett sätt som berättelsen alltför sällan är.   

Undervisning

I stället genomsyras ”Ædnan” av ett redogörande drag som om igen fastnar i – en ibland sentimentaliserande – didaktik. Axelsson visar ett lågt förtroende för läsarens historiska kunskaper och förmåga att själv se samband – gång på gång återkommer känslan av att bli undervisad, i synnerhet vad gäller sameförtrycket. 

Det måste kunna sägas: ett långt lyrisk epos tilltalar en annan grupp människor än infotainmentprogram på SVT. En författare måste kunna förutsätta större kunskaper än Axelsson gör. Historien känner vi till väl i dag – det betyder inte att den ska sluta berättas, men av litteratur som brukar den krävs likväl större konstfärdighet. 

Varken romaner eller dikter blir angelägna genom sitt ämne, det kommer alltid an på genomförandet, på hantverket. Och där brister ”Ædnan”. 


LÄS MER – Victor Malm: Javier Marías förtjänar vår uppmärksamhetLYRIK

LINNEA AXELSSON

Ædnan

Albert Bonniers, 760 s.


Victor Malm är doktorand i litteraturvetenskap och medarbetare på Expressens kultursida.

Läs fler texter av Victor Malm här.


I tv-spelaren ovan visas det senaste avsnittet av Kultur-Expressen, denna gång om feminismen efter metoo med Kajsa Ekis Ekman och Anna Hellgren. Kultur-Expressen finns även som podcast.