Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Ett fall för familjen Palme

Magnus Krepper.

Nils Funcke om JK:s beslut att inte driva "Call girl"-åtalet.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

fakta

YTTRANDEFRIHET

Det blir inget allmänt åtal för förtal för skildringen av "statsminstern" i spelfilmen "Call girl". Justitiekanslern Anna Skarhed utesluter inte att det kan vara frågan om förtal av avliden, det vill säga Olof Palme, men att det inte finns skäl för det allmänna att göra familjen Palmes sak till sin.

Det är en för yttrande- friheten bra bedömning.

Däremot är det en sanning med modifikation när JK hävdar att beslutet innebär att JK:s hittillsvarande praxis upprätthålls. Det är visserligen vanskligt att tala om praxis när det gäller en åtalsform som inträffar ungefär en gång vart tionde år. Men beslutet vad gäller "Call girl" kan ses som en återgång till det "normala" efter JK Göran Lambertz åtal mot Expressen i fallet Mikael Persbrandt. Det kan också uttryckas som att Persbrandtåtalet var ett avsteg att bokföra i "kändiskolumnen".

 

Lagstiftaren har tänkt att det allmänna endast i undantagsfall ska gripa in i förtalstvister mellan enskilda. Det kan till exempel gälla om den förtalade är särskilt utsatt eller att förtalet utgör ett angrepp på en offentlig tjänsteman för åtgärder denne vidtagit i tjänsten.

Även om det finns mycket att säga om JK Hans Starks åtal mot Expressen i den så kallade spelskandalen hade Stark i varje fall en tanke om att ett allmänt intresse, förtroendet för idrotts-Sverige, hotades. På samma sätt framstår åtalet som JK drev till förmån för en polisman som motiverat.

Det är också värt att notera att JK hänvisar till den instruktion i grundlagarna som innebär att de som är satta att övervaka yttrandefriheten bland annat ska ha yttrandefrihetens betydelse för demokratin i åtanke.

 

JK:s beslut stärker yttrandefriheten. Det utgör en markering att huvudprincipen, att staten ska överlåta åt enskilda att slita sina tvister när det gäller förtal och förolämpning, ska upprätthållas. Det innebär däremot inte att påståendena om statsministern, läs Olof Palme, inte kan eller bör prövas. Även om chansen att få gehör hos en jury sannolikt minskat något efter JK:s beslut har familjen Palme trots allt möjlighet att väcka enskilt åtal och en hyfsad chans att nå framgång.

 

Nils Funcke

kulturen@expressen.se

 

Nils Funcke är fri skribent och expert på yttrande- och tryckfrihetsfrågor.