Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Dödahavsrullarnas demoner drabbar oss alla

Ett utsnitt av Tackpsalmerna i Dödahavsrullarna. Det antika dokumentet finns nu översatt till svenska.
Foto: STEPHEN J CARRERA / AP PRESSENS BILD
"Dödahavsrullarna. Svensk översättning".
Natalie Lantz är skribent, översättare och doktorand i den Hebreiska bibelns exegetik i Uppsala.
Foto: ERNST HENRY / ERNST HENRY PHOTOGRAPHY

Efter många års arbete finns de mytomspunna Dödahavsrullarna nu i svensk översättning. Natalie Lantz läser en kulturbragd fylld av demoner, rövare och förlorade själar.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

ESSÄ | DÖDAHAVSRULLARNA. Öknen är en farlig plats i judisk tradition. Där irrar förlorade själar, där härjar rövare, schakaler och hyenor. I öknens moraliska vakuum frodas demonerna, redo att ansätta karavanerna som passerar.  Den som under antiken företog sig den långa resan från babyloniska Pumbedita till Jerusalem, gjorde säkrast i att skaffa sig en magisk amulett för att hålla ökendemonerna på avstånd. 

Men det farliga är också det förlösande. I Hebreiska bibeln är öknen själva skådeplatsen för israeliternas frigörelse från det egyptiska slaveriet. Det var i Sinaiöken som Gud talade till Mose och det var där givandet av Torah skedde. I det karga ödelandet förläggs alltså Israels tillkomst som folk. Upprinnelsen till den judiska civilisationen springer ur demonernas och schakalernas välde. I ödemarken kan nya samhällen formas.

Egypten

Öknen lockar därför visionärer och uppviglare bort från de urbana samhällen som korrumperat deras relation till Gud. I ingenmanslandet söker de nya andliga strukturer. Psykoanalytikern Ludvig Igra såg uttåget ur Egypten som en psykologisk exodus: en frigörelse genom själslig ökenvandring. 

Under tvåtusen år var Dödahavsrullarna undangömda för världen i den judeiska öknens grottor. Deras mysterier symboliserar öknens dubbelnatur: i farans territorium skapas visionen om en bättre värld. 

Natalie Lantz i skuggan i Khirbet Qumran.
Foto: PRIVAT

Mellan 1947 och 1956 upptäcktes ett tiotal pergamentrullar och tiotusentals fragment av både kända bibeltexter och dittills okända religiösa texter. Fyndet revolutionerade forskningen om den Hebreiska bibelns tillkomst och gav tolkningsnycklar till den rabbinska judendomen och den kristna rörelsen under det första århundradet enligt vår tideräkning. Men många frågor är ännu obesvarade, och forskarteamen strömmar ner till grottorna i hopp om att finna ännu en pusselbit. Öknens hemligheter förpliktigar.


LÄS MER – Natalie Lantz: Min mamma var en "tattarlucia"

Döda havet

Jag har själv varit en av de ökentagna som andas den glödande luften och lyssnar till det dova väsandet från det bibliska Judéens lågland. Vid fyndplatsen Qumran, intill Döda havets nordvästra strand, finns det ingen modern bebyggelse som skymmer sikten över havet.

I oljigt dis anas Jordaniens berg bortom palmplymerna. Jag söker skydd mot värmen i den antika ruinen Khirbet Qumran. Bakom mig gapar en av de elva grottor där Dödahavsrullarna slumrat sedan romarna ödelade området omkring år 68 enligt vår tideräkning. Det är omstritt om alla skrifterna placerades i grottorna under samma tid för att skydda dem från romarna, eller om några grottor användes för förvaring av bokrullar tidigare än så. 

Sannolikt är det den judiska gruppen esseer som skrivit och förvaltat Dödahavsrullarna, och som höll till i Qumran. Esseerna, eller Qumranrörelsen, uppstod som en reaktion på konflikter kring hur man skulle tolka lagar och hur templet i Jerusalem skulle skötas. Kanske bestod sekten av missnöjda präster som förlorat inflytande över templet. 

Underdogs

De var ett gäng fromma men frustrerade underdogs som drog sig undan stadens elit för att följa den rätta lagtolkningen. Texterna indikerar bland annat att man hade striktare regler för det rituella renandet än andra judiska grupper under den här tiden. I Qumran har arkeologerna grävt ut flera mikvot, rituella reningsbad. Tvagningsritualen skyddade bland annat mot demonangrepp.

Textsamlingen som sekten lämnade efter sig innehåller de äldsta handskrifter vi har av de texter som ingår i den Hebreiska bibeln, och redan kända texter från den litterära miljön under den här tiden. Men de mest spännande skrifterna är de som tidigare varit okända: Qumranrörelsens egna texter. 


LÄS MER – Natalie Lantz: Min själs slaggprodukter rensas ut i Stockholms grundvatten

Twitter

I texterna står det att den yttersta tiden var kommen och att de onda krafterna hade övertaget gentemot de goda. Genom texterna möter vi sektens apokalyptiska – rentav twittervänliga – världsbild: någonting kommer att krascha och det mycket snart: #sluttiden. 

Qumranrörelsens tankar var starkt dualistiska, man delade in mänskligheten i mörkrets och ljusets barn. Samtiden betraktades som en ond tidsålder, men Gud skulle snart ingripa i historien, krossa de syndiga och undsätta de rättfärdiga. I Gemenskapsregeln ger läran om de två andarna ett svar på frågan om varifrån ondskan kommer: Gud har skapat en god och en ond ande som strider om makten över människornas hjärtan. 

Gemenskapsregeln lämnar inget tvivel om Falskhetens andes genomruttna karaktär: ”Den har hånfull tunga, blinda ögon och tilltäppta öron, styv nacke och ett igentäppt hjärta som följer alla mörkrets vägar, och den är listig och ond”. (Gemenskapsregeln, spalt 4).

Grotta nummer fyra i Qumran.
Foto: PRIVAT

Eftersom Qumranrörelsens medlemmar enligt Gemenskapsregeln valt ”att hålla sig borta från de ondas hop” och leva efter sektens stadgar, kommer de inte att utplånas från jorden, liksom mörkrets barn. Det här tankesättet har med sektens lagtolkning att göra: bara de själva har den rätta lagtolkningen.

Den grandiosa självbilden luckras upp lite genom den ödmjukhet som märks i bönerna. I Tackpsalmerna lyfter den bedjande fram sina brister i första person och har bara Guds nåd att förlita sig på: ”Vad är väl jag som formats av lera? Vem kan jag jämställas med, jag som är knådad av vatten? Vilken kraft äger väl jag?” (Tackpsalmerna, spalt 11).

En kulturbragd

Ur ökendammet har nu Qumranrörelsens sekteristiska skriftsamling iklätts svensk språkdräkt. Nu kan vem som helst utan förkunskaper ta del av de antika texterna. Översättningen är en kulturbragd som ger röst åt den pluralistiska judiska miljön vid vår tideräknings början – en tid vars litteratur präglar judiska, kristna och muslimska traditioner än i dag. 

I framtiden kommer även översättningarna av den Hebreiska bibeln att påverkas allt mer av textfyndet från Qumran: vid Oxford University pågår just nu ett stort projekt där man sammanställer den Hebreiska bibeln utifrån de handskrifter som kommit upp till ytan de senaste decennierna. 

Uråldriga viskningar från öknen manar oss att ompröva våra teorier, att ge oss ut i den farliga ödemarken för att tänka nya tankar. Dödahavsrullarna drabbar oss fortfarande. Jag hänger på mig min magiska amulett som skydd.


SE MER – Kulturexpressen: Därför behöver Svenska Akademien en teolog


RELIGION

DÖDAHAVSRULLARNA

Svensk översättning

Redaktör Mikael Winninge

Bibelakademiförlaget, 441 s.


Natalie Lantz är skribent, översättare från hebreiska och doktorand i den Hebreiska bibelns exegetik vid Uppsala universitet. Hon har bland annat översatt David Grossmans "En häst går in på en bar".