Det var faktiskt så här det började på 30-talet

Annie Lööf beklagade Centerstämmans beslut om att verka för ett förbud mot omskärelse av pojkar.
Foto: STINA STJERNKVIST/TT / TT NYHETSBYRÅN
Dan Korn.
Foto: Jan Kwarnmark / PRIVAT

Centerpartiets stämmobeslut om att verka för att förbjuda icke-medicinsk omskärelse av nyfödda pojkar har väckt debatt. 

Dan Korn spårar en linje i partiets historia. 

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

KULTURDEBATT. Den 22 februari 1939 sade Bondeförbundets riksdagsman Otto Wallén (1885-1954) från riksdagen talarstol: ”Jag erkänner gärna, herr talman, utan att blygas att jag i dag är antisemit.” Debatten handlade om ”anslag till flyktingars uppehälle, yrkesutbildning m. m.” 

Sverige hade redan på den tiden samma egendomliga inställning till invandring som i dag. Outbildade människor och okvalificerad arbetskraft var välkommen, men utbildade sågs som ett hot och stoppades. Skillnaden är att då behövdes okvalificerad arbetskraft. Jordbruket skrek efter drängar och pigor; skogsindustrin efter starka karlar. Men de som ville komma till Sverige var i hög grad judiska intellektuella från Tyskland. Misstanken om att de inte skulle vara användbara ute på gårdarna var berättigad, men man kan ju leka med tanken och fundera på hur Sverige hade utvecklats om vetenskapsmän och kulturpersonligheter släppts in. 

Wallén hävdade att judarna snart skulle överge jordbruksarbetet för att söka sig till städerna och göra affärer, eftersom judarna ”i århundraden flytt produktivt arbete”. Dessutom saknade de fosterlandskänsla eftersom de enbart såg ett värde i pengar. ”Den asiatiska folkstammen passar icke i sällskap med vår hyggliga svenska folkstam.” Han kallade sig alltså själv antisemit och han gjorde skäl för benämningen. 

Ett mycket konservativt parti har blivit mycket liberalt.

Wallén var en originell riksdagsman, som inte drog sig för att ibland gå emot partiets fastställda linje. Men Bondeförbundets åsikt i just denna fråga skilde sig inte nämnvärt från hans. I partiets grundprogram fastställt 1933 stod det: ”Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkandet av invandring till Sverige av icke önskvärda främlingar.”

Bondeförbundet heter numera Centerpartiet. Det är inte bara partinamnet som ändrats sedan trettiotalet, utan också politiken, i många avseenden till sin raka motsats. Vi kan ju fundera på vad Otto Wallén hade tyckt om Annie Lööfs utspel från 2011 om att ta emot trettio miljoner invandrare. 

Ett mycket konservativt parti har blivit mycket liberalt. Men ibland möts storheterna. Det som på 30-talet kunde motiveras med antisemitism kan i dag motiveras med barns rättigheter. Det låter givetvis mycket bättre, men resultatet – även om det inte är det avsedda – blir samma sak. Stämmobeslutet i helgen om att Centerpartiet skall verka för ett förbud mot omskärelse på pojkar är inte riktat specifikt mot judar och förmodligen hade ivrarna ingen aning om effekten, men eftersom omskärelse är en viktig del av judendomen, som så gott som alla svenska judar praktiserar och vill fortsätta med att praktisera, blir resultatet, om förslaget skulle bli lag, att svenska judar antingen får flytta eller bli förbrytare. 

Det var så här det började på 30-talet. Man började med att inskränka i judars rättigheter bit för bit.

Däremot kan man gott skrota landstingens finansiering av omskärelse genom läkare. Det finns utmärkta experter som kan det bättre än läkare och om man tycker att omskärelse är viktigt kan man också betala själv.

Att smeta brunfärg över alla åsikter som man inte gillar har blivit en vanlig innesport. Jag gillar det inte. Men vad som förvånar mig är att de som brukar gilla det, de som alltid gillar att framhålla ett partis skumma förflutna och som älskar att hävda att det var så här det började på 30-talet nu är så stumma. 

För det var så här det började på 30-talet. Man började med att inskränka i judars rättigheter bit för bit. Nej, jag har självklart inte sagt att Centerns syfte är att sprida antisemitism, men de senaste dagarna har sociala medier varit överfyllda av den varan. Alla som googlat något eller som fritt ur hjärnan fantiserat ihop något har känt sig manade att tala. Kännetecknande är överdrifterna, hur man ”skär sönder penisar” eller ”karvar i underlivet” och som en skugga över hela anrättningen ligger den urgamla myten om judendomen som grymhetens religion i kontrast mot kristendomens kärlek.

 Jo, den kärleken har judar genom historien ofta fått känna på och dessvärre måste jag säga att mycket känns igen nu.Av Dan Korn

Dan Korn är rabbin, folklivsforskare och författare. 


Daniel Sjölin möter Athena Farrokhzad och Kristofer Folkhammar.

I spelaren ovan visas senaste avsnittet av Kultur-Expressen. Athena Farrokhzad och Kristofer Folkhammar talar om hur man väcker läslust hos unga med poesi som berör och förstör.