Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

”Det är en fara att trivialisera antisemitism”

Göran Rosenberg och Svante Weyler.
Svante Weyler, ordförande SKMA.Foto: ANNA HÅLLAMS / EXPRESSEN
Göran Rosenberg, medarbetare på Expressens kultursida.Foto: OLLE SPORRONG

Svante Weyler replikerar på Göran Rosenbergs inlägg om den antisemitanklagade läkaren på Karolinska, som det senaste ”Uppdrag granskning” handlade om.

Göran Rosenberg svarar direkt: ”Har inte SKMA viktigare saker att syssla med?”

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

REPLIK. Göran Rosenberg och jag är överens om att en av de karikatyrer som figurerar i diskussionen om det uppmärksammade personalärendet på Karolinska sjukhuset är antisemitisk. Den delades av en överläkare där, men efter att ha förevisats ett urval andra inlägg på den Facebooksida som överläkaren hade samlat ihop till och där hittat flera ”anti-antisemitiska” artiklar är Rosenberg beredd att ”uppfatta” karikatyren ”som ett utslag av okunnighet”. Det är inte vad han sa i ”Uppdrag granskning” och vad jag kritiserade. Man skulle, sa Rosenberg där, ha ”överseende” med överläkaren för att denne ”klockrent… var en vänsterantirasist”. 

Göran Rosenberg tycks vilja förvandla frågan om huruvida en bild har ett antisemitiskt budskap till en fråga om avsändarens avsikt. Enligt honom ska en antisemitisk bild inte ses som antisemitisk om den som delar den inte drivs av hat mot judar. Det är en analys som strider mot all kunskap om hur antisemitism och rasism reproduceras visuellt och verbalt. Antisemitiskt och rasistiskt färgade stereotyper och verklighetsbilder har både historiskt och i dag fortplantats utan att avsändarna nödvändigtvis drivits av hat, än mindre varit medvetna om att föreställningarna är antisemitiska och rasistiska.

Göran Rosenberg skriver att Svenska kommittén mot antisemitism utöver att avge ett yttrande om de aktuella karikatyrerna också haft synpunkter på den externa utredning som sjukhuset beställt av en advokatbyrå, ”vilket återigen visar att SKMA i den här frågan hade engagerat sig i något betydligt mer än i bedömningen av fyra bilder”.

En genomgång som framställer den anmälande läkaren i mycket dålig dager.

I själva verket är det så att kommittén av KS ombads att komma med synpunkter på den externa utredning som sjukhuset beställt av en advokatbyrå. I detta utlåtande tog vi inte ställning till slutsatserna i utredningen. Men vi ansåg att utredningen hade uppenbara brister, inte minst var dess extensiva genomgång av den anmälande läkarens olika relationer till kolleger och arbetsgivare opåkallad. En genomgång som framställer den anmälande läkaren i mycket dålig dager. Vår synpunkt sammanfattades så här: ”Det är sammantaget förvånande att så mycket kraft lagts ner på för diskrimineringsärendet irrelevanta aspekter och att den anmälande läkaren trots klinikens arbetsmiljöbrister närmast framställs som dess största problem. Sammantaget ges ett obehagligt intryck av vad vi närmast vill kalla ett karaktärsmord som, om det får stå kvar, väcker farhågor för den anmälande läkarens arbetssituation och vidare status på sjukhuset.”

Vi har alltså vare sig tagit ställning i personalärendet eller haft något att göra med det amerikanska Simon Wiesenthal-centrets agerande i denna fråga.

Göran Rosenberg har rätt när han varnar för en urvattning av antisemitismbegreppet. Men även en trivialisering utgör en verklig fara. Och kanske större.

 

Av Svante Weyler

Svante Weyler är ordförande i Svenska kommittén mot antisemitism, SKMA. Läs Göran Rosenbergs svar här under.

 

På vilka grunder tillåter sig Svante Weyler?

SVAR DIREKT. Jag har svårt att förstå varför Svante Weyler i egenskap av ordförande i Svenska kommittén mot antisemitism, SKMA, fortsätter att ägna tid och möda åt att med allsköns hårklyverier försöka bevisa att jag har överseende med antisemitism. Har inte SKMA viktigare saker att syssla med?

Att SKMA genom Weyler av någon anledning tagit ställning i själva personalkonflikten på Karolinska Sjukhuset är uppenbart. Dels genom att i ett brev till sjukhusledningen beteckna den beställda externutredningen som ett ”karaktärsmord” på den anmälande läkaren. Dels genom att Svante Weyler i sin replik till mig nu dessutom gör gällande, såsom SKMA:s uppfattning får jag anta, att externutredningens ”extensiva genomgång av den anmälande läkarens olika relationer till kolleger och arbetsgivare [var] opåkallad”.

Opåkallad? 

På vilka grunder tillåter sig Svante Weyler att göra en sådan bedömning? 

Och varför? Var inte detta vad alltsammans handlade om? Den anmälande läkarens relationer med kolleger och arbetsgivare.

Med dessa mina förhoppningsvis sista ord i den här frågan hoppas jag att Weyler och SKMA väljer att koncentrera sig på sin nog så viktiga ”kärnverksamhet”, i stället för att de facto agera part i en infekterad, och genom Simon Wiesenthalcentrets påtryckningar politiserad personalkonflikt, som såvitt det hittills har gått att utröna och utreda har ganska lite med antisemitisk förföljelse att göra.

 

Av Göran Rosenberg

Göran Rosenberg är författare, journalist och medarbetare på Expressens kultursida.