Christine Ödlunds fantastiska världar

Christine Ödlund, Cryptogami, 2016. Stillbild ur time lapse-video (beskuren).
Foto: Christine Ödlund
Christine Ödlund, Acid Rock, 2014 (beskuren).
Foto: Christine Ödlund
Christine Ödlund, Världarnas Krig, 2013 (beskuren).
Foto: Jean-Baptiste Bera / COURTESY GALLERI RIIS GALLERI RIIS

Konstnären Christine Ödlunds bilder manar fram alternativa världar.

Peter Cornell ser en storslagen utställning på Magasin III.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

Konsten upprättar en annan värld mitt i den vardagliga. I den dunkla undervåningen på Magasin III bygger Christine Ödlund en parallell och fantastisk värld bortom den vi är vana att röra oss i; där döljer sig växters perception, en ockult kemis bildtecken, elektronmusik och synestetiska samband mellan sinnesintryck.

På golvet står två höga byggnader i masonit. Den ena liknar en trappstegsliknande babylonisk tron med prunkande ormbunkar; i dess inre registreras högfrekventa ljud från blommornas rötter som visualiseras elektroniskt och överförs/översätts till ljud och en bildprojektion i den andra byggnaden vars arkitektur kan påminna om Rudolf Steiners eller Bruno Tauts formspråk.

Här pågår osynliga processer som inte fått plats i den moderna fysiken - två världsbilder som gett utställningen dess titel "Aether & Einstein". De både kolliderar och samexisterar som i den underbara målningen "Världarnas krig." Christine Ödlund är väl bevandrad i båda världarna, dels genom en tidigare anknytning till KTH, dels som kännare av ockulta, teosofiska spekulationer kring förra sekelskiftet. Här följer hon ett spår i modernismen, för just teosofin blev en gång Kandinskys avstamp mot den abstrakta konsten och manifestet "Om det andliga i konsten".

Ockultismens bilder hos Ödlund

Och de häpnadsväckande illustrationerna och diagrammen som Kandinsky studerade i teosoferna Leadbeater och Besants böcker "Thought forms" och "Occult chemistry" är också ett återkommande tema hos Christine Ödlund.

Ockultismens bilder pendlar mellan en rigid systematik och ett fritt organiskt flöde, det ser vi hos Hilma af Klint, liksom i "Aether & Einstein". Här finns clairvoyanternas emblematiska tecken för kemiska grundämnen och didaktiska diagram bredvid ett friare och rörligt flöde: mellan de två byggnaderna, i improviserade måleriska partier eller i en vacker videoprojektion av rörelser styrda av magnetism - med titeln "Mesmer conduit" en hommage till den animala magnetismens upptäckare.

Och den publik som händelsevis inte delar de teosofiskt färgade beskrivningarna av växternas hemliga liv? Pröva att betrakta ockultismen som en poetisk mytologi, ungefär som antikens myter. Berättelserna om Theseus och Narcissus har en sanning och mening även om de båda männen aldrig har existerat. Konsten har alltid vuxit ur myter, antikens eller de svarta hålens.

Ockultismens språk och mytologier berättar om en utopisk utsikt mot en parallell värld. Där är den ett syskon till konsten och jag ser gärna "Aether & Einstein" som en storslagen metafor för den konstnärliga fantasins förmåga att bygga andra världar.


Följ Expressen Kultur på Facebook. Där kan du kommentera våra texter.

KONST

CHRISTINE ÖDLUND

Aether & Einstein

Magasin 3, Stockholm

Till 5/6