Relationsproblemen glider bara undan

Laura Lindstedt.
Foto: Heini Lehväslaiho / Norstedts
Annina Rabe.
Foto: PRIVAT

Annina Rabe blir besviken på Laura Lindstedts ”Min vän Natalia”.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

RECENSION. En ung kvinna, Natalia, uppsöker en terapeut. Som jag förstår det (det är inte alldeles självklart) tar sex en för stor plats i hennes liv. Både de sexuella fantasierna och det utlevande sexet befinner sig på alltför stort avstånd från hennes övriga verklighet. Hon har svårt med nära relationer. 

”Min vän Natalia”.

Terapeuten, som vi aldrig får veta om hen är man eller kvinna, tar sig an uppgiften med stora ambitioner och tilldelar Natalia övningar inför varje session. Men Natalia är inte en lätthanterlig klient – hon börjar snart styra och ställa med terapisessionerna. Samtalen vindlar ut i associativa banor som tangerar både konst och filosofi. En diger litteraturlista längst bak i boken bekräftar den intellektuella halten.

Jag var mycket förtjust i Laura Lindstedts Nordiska rådet-vinnande roman ”Oneiron” som kom för några år sedan. Där möttes ett antal kvinnor i ett slags hallucinatoriskt förstadium till dödsriket och berättade sina livshistorier. De drömska, glidande stämningarna parat med ett påtagligt och utbrett verklighetsperspektiv skapade en mycket speciell roman. 

Det är som om texten halkar omkring i ett slags intellektuellt gungfly.

När det gäller ”Min vän Natalia” är jag dessvärre inte lika övertygad. Romanen är glidande och associativ på ett liknande sätt, men här är den dunkla känslan mer undanglidande. Det är som om texten halkar omkring i ett slags intellektuellt gungfly, det glider och drar utan att få något egentligt fäste. Resultatet blir rätt pratigt, och även om det ibland är intressanta saker som sägs, finns viktiga tankar att hänga kvar vid, så drunknar det i alla ordmassorna. 

Kanske är det mig det är fel på, men jag har svårt att uppamma något större intresse för den utlevande Natalia och hennes sexuella problem. Relationen mellan den namnlösa terapeuten och Natalia är förvisso intressant – inte minst för att man snart börjar undra genom vems blick vi ser det som händer. ”Min vän Natalia” är en mycket cerebral roman om ett mycket kroppsligt ämne. Det borde vara intressant nog, men för mig räcker det tyvärr inte.ROMAN

LAURA LINDSTEDT

Min vän Natalia

Översättning Camilla Frostell

Norstedts, 215 s.Annina Rabe är kritiker och medarbetare på Expressens kultursida.Lyssna på ”Två män i en podd”

https://embed.radioplay.io?id=84666&country_iso=se

En sökande podd från Expressen Kultur – om manlighet, kärlek och ensamhet. Med radiostjärnan Eric Schüldt och Daniel Sjölin, författare och tv-profil.