Hans oro är våldsam, nervös och förtvivlad

Poeten Fredrik Nyberg.
Foto: Emelie Asplund
Magnus Florin är författare och kritiker.
Foto: OLLE SPORRONG

Fredrik Nybergs nya bok blandar musikalisk poesi med idépåver prosa.

Magnus Florin hittar såväl styrka som svaghet i ”Ruiner. Första häftet (I – XXII)”. 

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

RECENSION. ”Överallt / spolia”, läser jag i Fredrik Nybergs nya bok ”Ruiner”. Spolia? Alltid roligt att få lära sig ett nytt ord! Latinskt, gammalt och flertydigt, kan betyda ”krigsbyte”. Men här läser vi snarare i arkeologernas och arkitekturhistorikernas ABC-bok: spolia är forna byggnadselement, återanvända. Som när en grekisk stenmask pryder en romersk kolonn.  Den enes ruin föder den andres palats, vilken i sin tur blir ruin som blir palats. ”Också World trade center-ruinen är en spolia.”

Detta latinska ord blir självt en spolia i Fredrik Nybergs poesi, ett bra ord för ett författarskap där skrivande är rivande och återanvändning, lystrande och tal. Erik Lindegrens ”vårt enda rede är våra vingar” blir hos honom ”Oron är mitt enda rede”. Men det stannar inte i poetik, och just ”oro” blir för mig nyckelordet i den nya boken.

En våldsam och absolut jordisk oro. ”Snart är naturens tålamod över”, ”När kommer vi som plundrat boet själva plundras”, ”Jag vet inte längre vad det innebär / Att inte förstöra”. 

”Ruiner” är en nervös och förtvivlad bok. Men också buren av artisteri och hängivenhet – skrivandet är för Fredrik Nyberg ett blitt och oblitt öde, njutning och besatthet. Det stänger inte om sig, hittar tvärtom öppningar mest överallt. Den är det lilla lätta biet i förra samlingen ”Offerzoner” (2018): ”Längst in i monokulturen / ett ensamt bi. / En paus i slingan.”

Det är en poesi som kan konsten att pausera, tystna, släppa ut, släppa in. En musikalitet som kom vackert till uttryck i essäboken ”Plötsligt infinner sig en oro” (2017), en dialog med musikern och komponisten Sten Sandell. Ja – där, i titeln, fanns oron igen. 

Allt är inte förtvivlan, ruiner stannar inte i förflutenhet, det finns förtröstan.

Desto svårbegripligare är de tre massiva, energifattiga, idépåvra och underligt sega prosabitarna i den nya boken. En pedagogisk parabel, en linneansk tur och en sorts satir över en källarklubb – alla tre med svag utgångshastighet, kort räckvidd och malande längd. Poängen undgår mig, trots demonstrativa intränglingar, missgrepp och underjordsvarelser. Många nycklar – men var är låset? Jag återbrukar frågan som Fredrik Nyberg ställde sig i samlingen ”Nio, nine, neun, neuf” (2008): ”Varför ville jag absolut skriva om detta?”

Annars, i den nya boken, förstår jag precis varför han skriver. Jag känner mig hemma i hans värld och hans vokabulär – för han har en personlig vokabulär och timbre, just som en saxofonist eller målare. I några obemärkta vardagsord hör han en besvärjande trollramsa och en stram maxim för civilisationen. Det mänskligt banala får vara klagande psalm: ”Varför upphör ej / vår stora längtan”. Hans meningar är slingor som nästlar in sig, utvärtes och invärtes. ”Slingorna i löven liknar slingorna i lungan” läser jag i ”Slingorna & undergången. Att bli ved III” (2015).

Och allt är inte förtvivlan, ruiner stannar inte i förflutenhet, det finns förtröstan: ”Också i ruinens röra / hittar kassens tass/ oftast rätt”.


POESI

FREDRIK NYBERG

Ruiner. Första häftet (I – XXII)

Norstedts, 137 s.


Magnus Florin är författare, kritiker och medarbetare på Expressens kultursida. Hans senaste bok är ”Lykttändaren. En Strindbergsstudie”.Lyssna på ”Två män i en podd”

https://embed.radioplay.io?id=79573&country_iso=se

En sökande podd från Expressen Kultur – om manlighet, kärlek och ensamhet. Med två av kultursidans främsta namn: Radiostjärnan Eric Schüldt och Daniel Sjölin, författare och tv-profil. Självhjälp för intellektuella.