Det är inte rasism att vilja förstå

Ordfront tackade nej till att översätta Lionel Shrivers bok.
Foto: ANDREAS LÜBECK / ORDFRONT
Hynek Pallas är författare och medarbetare på Expressens kultursida.
Foto: MIKAEL SJÖBERG

Hynek Pallas svarar Ordfronts förlagschef om den påstådda muslimfientligheten i Lionel Shrivers stoppade bok.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

YTTRANDEFRIHET | REPLIK. Jag fastnar för ett ord i Pelle Anderssons långa yttrandefrihetsföreläsning: folkbildning. Ordfront ska vara ett folkbildande förlag.

Få samtidsfrågor är i dag lika viktiga att förstå som varför stora grupper omfamnar politik som är invandrarkritisk eller rasistisk. Inte bara folk som har fått det sämre. Xenofobi flammar upp även i de bemedlades lager. Vad förklarar det? Vad är snett i samhället? Varför resulterar det i syndabockstänkande? 

Invandring och ekonomi

Romankonsten är en perfekt plats att utforska detta på. Historien lär vi oss uppenbarligen inget av – men fiktionen har alltid varit källan att återvända till för att friska upp minnet. Den skapar släktskap till våra medmänniskor. Även de i framtiden. 

Vilka ekonomiska omständigheter i livet leder till att man skyller på andra grupper? Varför tror folk att det blir bättre om man stänger gränsen och beräknar invandrares ”kostnader”? Att skapa förståelse – som är folkbildning – innebär också att lägga fördomar i munnen på människorna man skriver om. 

Lionel Shriver: "The Mandibles"

Lionel Shriver lyckas i "The Mandibles" skriva fram en oroväckande samhällsutveckling samt förklara fördomar – utan att skuldbelägga och ”ge kängor till muslimer”. Shriver vänder boken genom på ekonomiska modeller snarare än dagens populära ”kulturförklaring” till konflikter. Även här läser Andersson boken med märklig blick. I romanen uppstår ett samhälle där staten via inplanterade chip kontrollerar medborgare och ålägger dem en 77-procentig skatt. Det är den ”unkna” kritik av skatter och välfärd förläggaren syftar på. 

Jag är som sagt överens med Andersson om yttrandefrihet. Förlag bör göra övervägda urval. Men det förvånar mig att han inte tycks förstå skillnaden mellan att refusera en roman med motiveringen att den är illa skriven och att den är påstått muslimfientlig – dessutom med yttrandefrihet som argument. 

Alldeles särskilt när det inte är sant. Vi talar fortfarande om 13 rader om muslimer på 516 sidor bok. I munnen på karaktärer. Så visst kan vi diskutera bokhandelns oroväckande utveckling tills kossorna kommer hem – det betyder fortfarande inte att svenska förläggare bör handskas vårdslöst med viktiga begrepp.  Hynek Pallas är författare och medarbetare på Expressens kultursida. Hans senaste bok är "Ex – migrationsmemoar 1977-2018".