Associativ minimalism

Agnes Monus: "Dubbel kröning".

Agnes Monus gör förvandlingen möjlig, skriver Peter Cornell.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

Han upphöjer de ringa. Agnes Monus "Två rum" på APA gallery väckte mina tankar på orden "upphöjelse" och "upprättelse" i deras arkaiska, bibliska mening.

De oansenliga, veckade metalltrådarna i järn respektive koppar får en huvudroll i "Dubbel kröning": de forsar som triumferande vattenfall eller hårsvall från väggen; eller två praktfulla släp till ett alkemiskt par, Mars och Venus. Uteliggare eller kung och drottning. Förvandlingen är möjlig, som i sagan, leken och karnevalen.

Och i nästa rum har hon tagit till vara de bokstäver som man förr raderade bort med hjälp av de elektriska skrivmaskinernas raderingsspole. I ett omsorgsfullt hantverk har hon upphöjt de kasserade bokstäverna till kolonner/kolumner av svart text på akrylglas, som högtidliga kungörelser eller dikter.

De sista blir de första i Agnes Monus associativa minimalism.

KONST

NSTAGNES MONUS

"Två rum"

APA gallery, Stockholm

Till 20/12