"Åsiktsfrihet är en mänsklig rättighet"

Astrid Menasanch Tobieson är spansksvensk regissör och dramatiker.
Foto: Stå! Gerillan

Svar direkt: Jag vill prata om sakfrågan, inte om känslor.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

Jag tycker att det är besynnerligt att Javier Jiménez Ugarte väljer att lägga den här diskussionen på ett känslomässigt plan, jag är inte intresserad av att lugna eller trösta Spaniens statsrepresentant i det här läget. Jag vill prata om sakfrågan.

Jag vill erkänna medborgare som byggare av sitt samhälle varje dag. Yttrande- och åsiktsfriheten är en mänsklig rättighet, att få vara delaktig och reagera på samhället en lever i är grunden i en demokrati. Ett land som förbjuder demonstrationer genom absurt höga sanktioner tillskriver polisen makt att enhälligt definiera situationen, lägger bevisbördan på den enskilda medborgaren och som höjer avgifterna för att överklaga är ett land som omöjliggör medborgarnas deltagande.

Ett regeringsparti i majoritetsställning som lägger fram ett sådant förslag är ett regeringsparti som föreslår repression. Att förneka det här är att godkänna det, att påtala det är att synliggöra det. Må vi få slippa stoltheten över nationen och i stället lämna plats för den värdighet och trygghet som ett samhälle behöver byggas med.


Astrid Menasanch Tobieson

kulturen@expressen.se


Följ Expressen Kultur på Facebook - där kan du diskutera och kommentera våra artiklar.