Antirasisterna verkar lida av minnesförlust

Kristallnatten 1938.
Foto: Yad Vashem
Kristallnatten.
2013 demonstrerade nazister i centrala Stockholm på årsdagen av kristallnatten.
Foto: Stefan Söderström

I dag hålls manifestationer till minne av Kristallnatten där judarnas roll har retuscherats bort.

Negar Josephi ifrågasätter den svenska antirasism som ställer grupper mot varandra.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

"Jag är barn till överlevare. Jag har vuxit upp med Förintelsen i hela mitt liv", säger Carinne Sjöberg till mig på telefon med sin västerbottniska dialekt. Hon är ledsen för att varken hon eller några andra från Umeås judiska förening blev bjudna till manifestationen som planeras i staden till minne av Novemberpogromen den nionde november.

I manifestationen "Umeå mot nazism" medverkar Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centern, Feministiskt Initiativ och Arbetarpartiet. Jan Hägglund är gruppledare för Arbetarpartiet i Umeås kommunfullmäktige och den som samordnat manifestationen.

Han förklarar för tidningen Totalt Umeå att ingen företrädare för Umeås judiska förening bjudits in att tala för att "det kan upplevas som en ovälkomnande eller otrygg situation för dem". Som när någon i publiken tog fram ett plakat där den israeliska flaggan jämställdes med ett hakkors, vid en tidigare manifestation.

Novemberpogromerna 1938 - den så kallade "Kristallnatten" - var startskottet till Förintelsen. Judiska hem och butiker förstördes och judar misshandlades med myndigheternas goda minne.

400 judar mördades och omkring 30 000 judiska män greps och deporterades till koncentrationsläger. Detta enbart för att de var judar.

Antirasister som inte gillar judar

Under själva Kristallnatten mellan den 9 och 10 november brändes och förstördes 1 400 synagogor och judiska bönehus. Men när "Uppsalabor mot rasism" kallar till fackeltåg till minne av Kristallnatten ersätts ordet synagoga med "tempel", och att pogromen riktade sig mot judar lägger man till först efter kritik. Däremot identifieras dagens offer klart och tydligt: muslimer, flyktingar, romer.

Kanske var "Uppsalabor mot rasism" också oroliga för judarnas skull, och valde därför att tona ned deras roll i händelserna 1938. Kanske föreställde de sig en bredare antirasistisk uppslutning, fler facklor i mörkret, om man avstod från att prata om judar. Det finns uppenbarligen antirasister som inte tycker om judar.

Föreställ er en manifestation till minne av folkmordet på armenier 1915, dit inga armenier bjuds in för att armenierna skulle kunna uppleva stämningen som otrygg. Inte? Fundera gärna lite på varför. Och på vad somliga antirasister gör, när de försöker retuschera bort judarna ur Förintelsen.

Utesluter vissa minoriteter

I sin uppdaterade evenemangstext skriver "Uppsalabor mot rasism": "Under det gångna året har moskén i Uppsala attackerats, någon har öppnat eld mot romer på öppen gata och över hela landet så har läger och flyktingförläggningar attackerats och bränts ner med en skrämmande regelbundenhet. Mer än någonsin så behöver vi alla minnas vad som kan hända om vi inte skyddar våra redan utsatta minoriteter."

Det är lätt att hålla med - och kanske bör vi också minnas skillnaderna. 1938 behövde mordbrännarna inte röra sig i skydd av mörkret. Både polis och brandkår hade order om att inte ingripa, så länge inte tysk egendom var i fara. Inga av mördarna och vandalerna greps eller åtalades. Ett helt samhälle slöt upp bakom våldet. Det drabbar ingen grupp i Sverige i dag.

Frågan är vad fackeltåg och minnesmanifestationer till skydd för "utsatta minoriteter" leder till om de utesluter vissa minoriteter för att de är "kontroversiella" i de egna leden? Sverigedemokraterna brukar anklagas för att ställa grupper mot grupper. De är tyvärr inte ensamma om det i Sverige i dag. Arbetarpartiets Jan Hägglund skriver på Västerbottenkurirens blogg: "Vi lever i allvarliga tider - slut upp!"

Just det, Jan.


Följ Expressen Kultur på Facebook. Där kan du kommentera våra artiklar.