Anders Mildner:
Koltrasten som trodde
att den var en ambulans

Anders Mildner.

Rasmus Flesicher inspireras av Anders Mildners klassmedvetna kamp mot oljudet.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

Tystnad har blivit en marknadsvara. Tänk hur många sätt det finns att sälja befrielsen från oönskade ljud: från villan där barnen kan få varsitt rum, till premiumvarianten av Spotify där man slipper reklamjinglarna. Hörlursmusiken som flykt från omvärldens kakafoni.

Och när musik-, stads-, familje- och arbetslivets larm likväl driver en mot vansinnet, då är det kanske dags att köpa tystnad i form av en pseudoandlig retreat på ett kloster. Eller åtminstone en stillsam helg på landet och dit måste man ju ta bilen, alltså bidra till ett ökat buller som särskilt drabbar de sämre bemedlade som får bo närmast motorvägen. Just de som även råkar ha de bullrigaste jobben, på förskola eller i fabrik.

Klassperspektivet är starkt i Anders Mildners debutbok Koltrasten som trodde den var en ambulans. Ämnet är ljud: vibrationer som fortplantar sig genom materien, utan större respekt för skiljelinjerna mellan mitt och ditt, privat och offentligt, människa och djur. Moderniteten framträder här som ett utdraget skruvande uppåt på volymratten. En lågintensiv och ofta oavsiktlig tortyr.Svar på tal.
Foto: Foto: Weine Lexius

Ljud är våld. Även om Mildner väjer för våldsbegreppet, så är detta hans budskap. Kroppar tillfogas skada och lidande till följd av det som han kallar "ljudimperialism". Inte ens havets djup är fredade. Där fortplantas båttrafikens ljud som blir så starka att de trasar sönder fiskarnas inneröron.

Tystnaden är skamlöst relativ. Den existerar ju inte i renodlad form. Utan vidare kan vi tillåta vindens sus i träden och vågornas svall mot stranden att ta plats i våra upplevelser av tystnad. Möjligtvis är vi genetiskt hårdkodade till att lugnas av sådana ljud. Motorvägens brus, om än akustiskt likartat, känns väsensskilt. Det stressar oss, även medan vi sover.

Men det är inte självklart att vi blir mer harmoniska av att skärma bort oljudet. När människor började bo i moderna hus med bättre ljudisolering, började de i högre grad att störa sig på de ljud som nådde in utifrån.


När en vibration uppnår tillräcklig styrka börjar kroppen ta skada. Fast riktigt så enkelt är det inte: känsligheten för ljud är oskiljbar från stressnivån. Tinnitus är i flertalet fall en psykosomatisk åkomma.

Volym är bara en aspekt, vid sidan av ljudets frekvens och plötslighet, allt i relation till människans förväntningar och känsla av kontroll.

Kort sagt är den skadliga ljudnivån inte objektivt mätbar i decibel, även om det ibland kan framstå så när Anders Mildner medryckande återger ett brett spektrum av forskningsrön kring ljud. Trots alla episoder vill jag bara ha mer.

När boken är slut suktar jag efter fortsatta utvikningar om neurokemi, byggnadshistoria och hörselskadades kamp. Bokens mittersta tredjedel, som kretsar kring musik snarare än ljud, hade visserligen gärna fått sparas till en annan bok. Men även där överväger varningarna för ljudens skadeverkningar.

Om detta är en dyster bok, är det kanske för att den konsekvent utgår från den enskilda människan. Lyssnandet på världen, liksom flykten från dess larm, sker i ensamhet. Här finns inget av den neofuturistiska fascinationen för hur rytmiska ljud sätter kollektiva kroppar i rörelse.

Kampen mot "ljudimperialismen" verkar ganska hopplös, men Anders Mildner lämnar aldrig för ett ögonblick läsaren att misströsta. Nyfikenheten stegras utan att stillas, samtidigt som ett understråk av civilisationskritik resonerar utan att artikuleras.


Rasmus Fleischer

kulturen@expressen.se

-

Anders Mildner är medarbetare på Expressens kultursidor. Därför recenseras boken av Rasmus Fleischer som är historiker och författare.

Sakprosa

ANDERS MILDNER | Koltrasten som trodde att den var en ambulans | Volante, 200 s.