Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Åke Holmquist: Beethoven. Biografin

Notexempel. Ed Harris och Dianne Kruger vid noterna i filmen Copying Beethoven. Foto: Myriad Pictures
Beethoven var en självmedveten och nyckfull konstnär med kvinnotycke och huvudet fullt av allehanda brus.
Lars Sjöberg följer med stort intresse de historiska och sociala utvikningarna kring det unika geniet.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

FAKTA

BIOGRAFI
ÅKE HOLMQUIST | Beethoven. Biografin | Albert Bonniers förlag, 974 s.

När man resignerat trott att den tiden var förbi när man kunde läsa de stora tonsättarnas biografier på originalsvenska (eller i översättning) kommer två och ett halvt kilo svensk Beethoven.
Djärvt och smått pretentiöst kallas den Beethoven. Biografin (Abba.The movie, ni vet) vilket antyder att det skulle vara den slutgiltiga i raden av många. Och mycket av det som författaren Åke Holmquist presterat får resultatet att kännas så överväldigande definitivt att bestämd form känns motiverad. Biografin med stort B.
För den som kanske inte känner till Åke Holmquist är han före detta konserthuschef i Stockholm, Musikaliska Akademins ständige sekreterare, samt för 60 år sedan vinnare i tv:s Kvitt eller dubbelt i just ämnet Beethoven. Jag undrar vad en 18-åring då kan ha studerat för Beethovenlitteratur för att tillägna sig kunskaper och insikter för 10 000 kronor. Folke H Törnblom och den översvallande Paul Bekker kan knappast ha räckt till, men de som myntade frågorna satt kanske inte heller med alla svaren inne.
Just i fråga om musikanalyserna har jag läst andra som varit bredare, djupare och mer underhållande och känner att där finns ännu kvar något av det gammaldags musikspråk med terminologi för de redan invigda som kan göra lekmännen både trötta och förbryllade. Dessutom saknas notexempel, vilka inte som en bild säger mer än tusen ord men väl hundra. De två bifogade cd-skivorna med vältaliga exempel underlättar visserligen, men vad är två cd mot hela Spotifys rikedomar?

Boken har sin styrka framför allt i teckningen av Beethoven själv, hans tid och hans miljö, med historiska och sociala utvikningar så vidlyftiga att man i förstone kan undra vad i Herrans namn detta kan ha med Beethoven att göra - och så upptäcker man att Holmquist inte för ett ögonblick förlorat honom ur fokus.
Balansgången mellan Beethoven som unikt geni och som produkt av tid, arv och miljö är helt enkelt lysande genomförd.
Fram tonar bilden av en självmedveten, envis och konsekvent konstnär men också en människa i vars inre styrkor och svagheter omväxlande tar överhanden med katastrofala följder. Sådant gäller förvisso oss alla men ingen blir en Beethoven bara för att man bär på nycker och självmotsägelser som riskerar att gå helt över styr.
Någon gång kan man tycka att Holmquists mönstergilla redovisning kan gå ut över tänkbara slutledningar. Jag tänker till exempel på hans anammande av Beethovens metronomsiffror som han betraktar som autentiska - jo, visst, men hur mycket autenticitet kan vi tillmäta Beethovens uppfattning om antal slag per minut? Dels var han döv och hade hela huvudet fullt av allehanda ovidkommande brus och knäpp, dels var han grav dyskalkyliker utan något som helst begrepp om de siffror som formade sig till årtal, opusnummer, krognotor och förlagshonorar.

Likaså saknar jag - förhastad slutsats eller inte - den förklaring som jag läst på andra håll om Beethovens relation till Shakespeares Stormen och dess förbindelse med en beethovenskt kronisk broderskonflikt och pianosonaten i d-moll. Lite puritanskt vänder Holmquist bort blicken från det ganska råddiga sexliv utöver bordellbesöken som man utläsa inte enbart mellan raderna i Beethovens "konversationsböcker".
Diskretion är en hederssak, men inte hos en biograf med heltäckande anspråk. Men ändå - vilka ynkliga frågetecken bland alla utropstecken som denna bok måste föranleda!
Ska vi däremot tala om en riktig råmiss från förlagets sida, så noterar vi att enskilda verk av Beethoven visserligen utlovas nämnda i kapitel för kapitel men inte i någon referens för övrigt! Så om Månskenssonaten omnämns en passant eller i jämförelser, får man kika i månen efter den, inte i registret.

De höjdpunkter man utan svårighet hittar tillhör naturligt nog sådant man hittills inte känt till så noga, som Beethovens uppväxt i Bonn med klargörande och vederläggande av alla myter om hans familjeförhållanden och gynnare. Och Beethovens vårdnadstvist rörande brorsonen Karl växer med hjälp av brev, dagböcker, konversationshäften, skrivelser och rättegångsprotokoll till en skildring vars fasansfulla utförlighet kräver stora doser av ciss-mollkvartetten för att återställa ens aktning för Beethoven. Och jag undrar om ens den lyckas helt.
Jag hoppas att utländska översättare redan är kontrakterade och fullt sysselsatta. Den här boken hedrar det land vars musikaliska akademi invalde Beethoven redan 1823.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!