Vindkraften är överskattad

Detta är en krönika. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Politikerna har satt upp fingret för att känna åt vilket håll det blåser!

Vindkraften är som energikälla överskattad. Jag är närmast förfärad av att regering och riksdag i ren eufori sätter vindkraften främst för att 2020 nå en andel av 49 procent förnybar energi. Det är bara tröttsamt när resultatet blir en ogenomtänkt politik där den partipolitiska trätan i populismens tecken handlar om vem som är bäst på miljön. I stället för att ta fram en energipolitik som gynnar både landet och elkonsumenterna har man nu blivit som de forna skogspatronerna som lurade av folk skogen till en billig penning och exploaterade den. Dock med en viktig skillnad. Skogen var lönsam medan vindkraftsindustrin är helt beroende av statliga subventioner.

Flera instanser bland annat IVA (Ingenjörsvetenskapsakademien) har visat att det inte finns några starka klimatskäl för Sverige att öka andelen förnybar energi. Med de investeringar som är planerade och redan gjorda kommer den svenska elproduktionen troligtvis att vara koldioxidneutral inom några år.


Men vad hjälper en forskningen när vindkraften har utvecklats till något av en helig ko. Allt är godtagbart bara vi bygger många. Att vindkraften innebär stora konflikter med olika miljömål kan politiker ofta dagtinga med. Djurlivet påverkas av dessa vindkraftparker som förstör naturen och river upp stora sår. Det är gigantiska betongklossar som ger skogen ett nytt utseende. Placeringen i närheten av bebyggelse bör ifrågasättas, buller och iskastning från vingarna tillhör problemen. Vindkraften skapar stor skadegörelse för livsmiljön.

Dessutom, om inte läget är perfekt, är vindkraften inte lönsam. Den kan inte köras om det blåser för mycket eftersom den inte kan lagra energi. Finns inga perfekta lägen måste nya stora subventioner till. Vindkraften är också extremt dyr i jämförelse med vattenkraften. Länge var det stopp för utbyggnad av vindkraften på grund av att elpriset var för lågt, så att det inte var lönsamt att bygga dem subventionerna till trots. Den är bara lönsam om elpriset är högt tillsammans med statsfinansiering och elcertifikatsystemet.

Vinnare är några få exploaterande företag och markägare.


Regeringens mål är att nå trygghet i elproduktionen och givetvis bli helt oberoende av fossila bränslen och gärna exportera så kallad grön el. Frågan som måste ställas är hur mycket den målsättningen får kosta och vilka irrvägar de får lov att ta?

IVA har konstaterat att om vindkraften byggs ut för omfattande export krävs generella höjningar av stödnivåerna som konsumenterna får betala. Den årliga kostnadsökningen vi drabbas av överstiger den kostnad som importörerna betalar för elleveransen. På så sätt blir vindkraften ett negativt bidrag till Sveriges ekonomi. Det finns exempel på detta, i både Tyskland och Danmark har de tvingats sälja vindöverskott utan att få fullt betalt för elen. I Sverige där regering och riksdag bestämt att elcertifikaten är en garanterad inkomst oavsett vad som händer med strömmen blir politiken rentav ansvarslös. Det är vi konsumenter som tvingas betala eländet. Inte minst företagen som trots enorma förutsättningar inte får konkurrera med billig el.

En energipolitik som är beroende av hur vinden blåser är knappast trovärdig.