Ulf Nilson

Res motstånd mot klimatdårarna

Så sänk bensinskatten och avskaffa flygskatten: det gäller livet.

Detta är en krönika. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Bilen har kommit för att stanna!

 Så inledde ingen mindre än PG Gyllenhammar en artikel för Expressen. Det tog lång tid innan vi hittade en Volvo-direktör modig nog att förklara för PG – som avskydde kritik – att han möjligen kunde bli missförstådd. 

 Men PG tänkte givetvis rätt. Vi, de vanliga människorna, behöver våra bilar. Vi behöver köra mer, inte mindre. Vi behöver flyga också; för att göra erfarenheter och affärer, men också för att komma till platser där vi kan njuta. 

 Alltså är klimatdårarna på väg i precis fel riktning. Att skära ner på resande och transporter är att bromsa näringslivet – alltså att göra oss alla fattigare. Klimat-dårarna, vår tids svavelosande väckelsepredikanter, kräver underkastelse och försakelse, på bekostnad av köpcentra, badorter, hotell, lika med vanliga människor för vilka bilen – liksom charterresan – är fantastiska frihetsmaskiner. 

 Vi har haft liknande dårskaper förr. Skogarna skulle vissna bort, i Sverige, 

 likaväl som Tyskland. I dag står de tätare och grönare än någonsin. Råvarorna skulle ta slut: i dag är tillgången utomordentlig och ja, det gäller olja också. Befolkningsexplosionen dömde oss alla till svältdöden – enligt den store, svenske profeten Georg Borgström skulle vi alla ha varit döda nu, men du som läser detta i ett synnerligen glesbefolkat land befinner dig med stor sannolikhet i livet…

 Varför? Jo, därför att demokrati, inventioner och fria marknader har hyfsat problemen och gjort jorden till en långt bättre plats.


Men undergångsprofeterna ger sig inte. Praktiskt taget alla ledande svenska politiker har lagt sig platt för väckelsevågen, denna politiskt korrekta tsunami. Somliga kräver nya glödlampor, andra högre energiskatter; mp:s Peter Eriksson vill ha tiotusentals privata vindkraftverk. De viktigaste problemen, liksom de bästa lösningarna, förbigår man dock med tystnad. Nämligen: Även om ALLA svenskar lider, försakar, sitter hemma i mörker och låter bilen rosta, så betyder det praktiskt taget ingenting – utom att Sverige blir ett litet helvete. (Att alla de förbud och förordningar som följer stärker en redan alltför stark centralmakt – hett efterlängtad av ALLA politiker – gör ingenting bättre.) Sverige är helt enkelt för litet. Så länge Kina med snart 1,4 miljarder och Indien med 1,2 blåser på som vanligt går det helt enkelt inte att lösa det problem väckelsepredikanterna beskriver. Med detta menar jag inte att det är fel att begränsa koldioxidutsläppen, men att det bör ske gradvis, med teknologiens hjälp och utan – här kommer det viktigaste – att begränsa människornas möjlighet att själva välja. Så sänk bensinskatten och avskaffa flygskatten: det gäller livet. Bokstavligen.


Den bästa lösningen heter INTE mp:s vindmöllor utan utbyggnad av vattenkraft, effektivare solpaneler och naturligtvis mer kärnkraft. Sverige är ovanligt lyckligt lottat både vad beträffar älvar och nukleär kompetens. Med hjälp av de senare kunde vi kanske få kineserna att satsa hårdare än de redan gör på kärnkraft – och sluta ta ett nytt kolkraftverk i bruk VARJE VECKA.

 Men detta är ett hycklande land, där man inte får säga emot. Så in med er i ett mörkt rum, ställ av bilen och fortsätt betala våldsamma övervinster åt energikartellen Vattenfall, E-ON och Fortum! Plus naturligtvis skatt, skatt, skatt…