Mats Larsson

Därför kan Trump använda kärnvapen mot Nordkorea

Foto: RON SACHS / RON SACHS/STARTRAKSPHOTO.COM/IBL STARTRAKS PHOTO

LONDON. President Donald Trump har fler gånger antytt att en amerikansk militär attack mot Nordkorea är möjlig.

Om Trump tänker sig ett överraskningsanfall så finns det ett vapen som har klara militära fördelar, påpekar pensionerade generalen David Barno.

Amerikanska kärnvapen.

Det vore också en vansinnig idé.

Detta är en krönika. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Redan som presidentkandidat uttalade sig Donald Trump om kärnvapen på ett sätt som just inga andra amerikaner med drömmar om Vita huset gjort. Han undrade exempelvis vid en intervju vad meningen med den amerikanska kärnvapenarsenalen är, om den ändå aldrig kan användas.

Kärnvapnen blev under det kalla kriget mellan USA och Sovjet en slags yttersta garant för att kriget inte skulle bryta ut. Bägge skulle hinna förgöra varandra med dessa domedagsvapen, bägge sidor skulle förlora.

USA:s allt allvarligare konflikt med Nordkorea ser annorlunda ut. Nordkorea må ha kärnvapen, men landet kan inte förinta USA.

Men det är för Washington förstås illa nog att Nordkorea visat att de har långdistansrobotar med räckvidd att nå den amerikanska kontinenten och inom kort antagligen också har kapacitet att placera kärnvapen på dessa missiler.

Donald Trump har tidigare gjort klart att det är en oacceptabel situation. Han har också varnat Nordkorea att han kan släppa lös ”eld och vrede” av ett slag som världen aldrig tidigare skådat.

Många tolkade detta som att han faktiskt också överväger att sätta in egna kärnvapen om det blir en militär konflikt på den koreanska halvön. USA är det enda land som använt kärnvapen i krig, de två atombomberna över Hiroshima och Nagasaki under andra världskrigets sista dagar.


LÄS OCKSÅ: John McCain hånade Donald Trump


USA har gått till militärt angrepp i förebyggande syfte förr. Det var exempelvis vad invasionen av Irak 2003 i praktiken var. Några massförstörelsevapen fanns dock som bekant inte i Saddam Husseins arsenal.

Men de finns i Kim Jong-Uns. Inklusive upp till 60 kärnvapen. Det är bland annat dessa USA kommer att vilja slå ut vid en eventuell attack mot Nordkorea.

USA är vida överlägset Nordkorea militärt, men en markinvasion av det slag som vi såg i Irak är inget som USA kan genomföra utan omfattande truppförflyttningar till regionen.

Det går inte att hemlighålla den typen av operationer. Risken är uppenbar att Kim Jong-Un skulle välja att slå till först och möjligen även använda sina egna kärnvapen, eftersom han annars skulle riskera att förlora allt.

Det enda sättet för USA att överraska Nordkorea vore att gå till anfall från luften, med bombflygplan och kryssningsrobotar. Men det blir ingen lätt uppgift att slå ut hela Nordkoreas arsenal av kärnvapen och robotar.

Kim Jong-Un har spritt ut sina vapen över hela landet, en del är placerade på mobila avskjutningsramper, andra är gömda djupt under marken i underjordiska grottsystem. Så även om USA lyckas genomföra ett överraskningsanfall från luften så är sannolikheten hög att Nordkorea ändå kommer att kunna slå tillbaka med robotar eller vapen som klarat den första attacken.

Nordkoreas ledare Kim Jong-Un inspekterar en av landets armébaser 2013.
Foto: XINHUA / POLARIS / XINHUA / POLARIS POLARIS IMAGES

Så ur strikt militärt perspektiv - menar general David Brando - så är amerikanska kärnvapen det bästa sättet att garantera att Nordkorea inte kan slå tillbaka. Han är verksam vid School of International Service vid American University och har skrivit analysen tillsammans med sin kollega, Nora Bensahel för den utrikes- och säkerhetspolitiska webbsajten warontherock.com.

De påpekar att USA kan transportera de kärnvapen som skulle användas till regionen utan större risk för upptäckt. USA har kärnvapen av olika storlek, och vi talar här inte om massiva vätebomber som kan radera ut städer, utan om taktiskt kärnvapen som skulle förinta nordkoreanska militärbaser och underjordiska bunkrar.

Det skulle onekligen vara ”eld och vrede” av ett slag som världen aldrig skådat. USA:s president har för övrigt ensam rätt att beordra användandet av kärnvapen. Hillary Clinton försökte använda det som ett argument mot Donald Trump under valkampanjen 2016.

Men tro nu inte att general David Barno är någon förespråkare av detta kärnvapenscenario. Han har i stället skrivit analysen som en varning till beslutsfattarna i Washington att en amerikansk kärnvapen attack skulle leda till en Pyrrhus-seger av katastrofalt slag.

Det mänskliga lidande i Nordkorea skulle till att börja med bli enormt. Vi talar antagligen hundratusentals döda och ett land i kollaps. Det radioaktiva nedfallet från ett sådant anfall skulle också riskera att spridas till grannländer som Kina och Ryssland.

Kina har tidigare varnat Nordkorea att Peking kommer att förhålla sig neutralt om Kim Jong-Un går till anfall först. Ett oprovocerat amerikanskt anfall däremot skulle få Kina att ingripa på nordkoreanernas sida.

Det Kina länge fruktat är just att Nordkorea skulle kollapsa. Ett amerikanskt kärnvapenanfall skulle kunna utlösa en kinesisk militär respons. Även Ryssland är grannland till Nordkorea och USA:s redan kyliga relationer till Moskva skulle försämras katastrofalt.

USA relationer med sina allierade runtom i världen - inte minst i Europa - har under Trumps ledning dessutom försämrats och försvagats. Föreställ er reaktionen i Paris eller Berlin på ett amerikanskt kärnvapenanfall. 

Detta inser rimligen de pensionerade generaler som Trump omgett sig med i Vita huset, personer som stabschefen John Kelly och nationella säkerhetsrådgivaren HR McMaster. David Barno och Nora Bensahel hoppas med sin artikel att även Trump tar till sig varningarna.