Marcus Birro

Birro: Sverige älskar att skita ner allt heligt

Detta är en krönika. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Jesus stod tillsammans med aposteln Petrus en gång. Du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min kyrka sade Jesus enligt Matteusevangeliet. Detta evangelium återfinns i Bibeln, en bok som jag förmodar att svensken anser är en förlegad gammal rest från en tid vi lämnat bakom oss. Vad ska den upplysta människan med Bibeln till?

Jag tror att graden av andlighet är konstant hos oss alla. Vi får relationen med Gud nedlagd i oss. Sedan kan ett samhälle i varierande grad förskjuta eller anamma denna andlighet. Jag är ju av den förlegade uppfattningen att andligheten i sig själv inte har något värde. För mig handlar andligheten om Gud, om Jesus och om Bibeln som Guds ord. Det är inget jag intellektuellt formulerat för mig själv. Det är ett mysterium i mitt liv. Min teologi är en hjärtats teologi. Gud är inte matematik. Ändå är han fullständigt och klarsynt logisk i allting han gör.

I Sverige tar sig ofta den andliga längtan andra uttryck. Vi tror på mindfulness, spöken, stenar på magen, energier och allt vad det är. Vi vill ha den enkla vägen. Gud ställer för höga krav på oss. Vi vill ha en kravlös andlighet. Vi vill gärna förändras men inte omvändas. Vi vill ha utan att göra eftergifter.

Vidare tror jag också att många människor vägrar göra kopplingen mellan ett sorgset liv och brist på andlighet. Även det andliga kräver nämligen lite träning av oss. Fysisk träning har vi tagit till oss, alla vet vad som händer om vi ligger i soffan dygnet runt och käkar pizza, men få verkar göra samma reflektion när det kommer till att ha hålla andligheten, eller själen då, spänstig och vid liv.

Sverige älskar att skita ner allt heligt. Vi har gjort det andliga upproret till dygd. Vi sätter likhetstecken mellan upplysning och cynism. Vi tycks tro att ju elakare vi kan vara mot allt heligt, desto friare och modernare är vi. Vilket nederlag det är.

Man kan och bör beskylla den katolska kyrkan för mycket. Och tro mig, i Sverige älskar media och andra att beskylla den katolska kyrkan för mycket.

Att läsa om påven i Sverige är uteslutande att läsa om pedofiler och aborter. Ingenting annat.

Det är ett vulgärt och ovärdigt sätt att närma sig den tro som 1,4 miljarder människor bekänner sig till. När påven berättade att han avsäger sig sitt uppdrag ägnar Sveriges Radio 17 sekunder åt nyheten. På Twitter briljerar namnkunniga opinionsbildare och andra i raljerande och cynisk ton. Det vi inte förstår kan vi i alla fall skratta åt. I det skrattet ryms mycket cynism och en rätt stor dos osmaklig självhävdelse.

Jag tror dock att vi gör ett misstag när vi utgår ifrån att alla delar vår cyniska och raljerande syn på påven och katolska kyrkan.

I ett globalt perspektiv är Sverige en blindtarm i ishavet. Ändå älskar vi att framhäva oss själva som ett progressivt föredöme i allt.

Miljarder människor ber till Gud varje dag. Vi ser på dem som lite lätt efterblivna, fega, rädda och harhjärtade stackare. När vi gör det ser vi ner i vår egen avgrund, inte någon annans. Det är vi som förlorar.

Till sist vill jag rekommendera boken "Världens ljus". Det är en intervjubok med påven. När ni läser den framträder en helt annan människa än den elaka despot som tröskelverket svensk media med perverterad iver i alla dessa år skyfflat fram.

Orkar ni förändra er syn på den katolska kyrkan? Orkar ni utmana er själva? Läs i så fall den boken. Skapa er en egen bild.

DET, om något, vore upplyst, modigt och progressivt.


Rättelse: Jesus var inte i Rom. Peterskyrkan i Rom, den romerska katolicismens huvudkyrka, är byggd över platsen för aposteln Petrus grav. I denna krönika påstods tidigare att Jesus stod tillsammans med Petrus på denna plats men det är felaktigt.