Lotta Gröning

Krisen var ett faktum före flyktingströmmen

Det är ingen överdrift att kalla Sveriges situation när det gäller att hantera den stora mängden asylsökande för katastrofal.

Redan innan den stora strömmen av asylsökande anlände var krisen ett faktum.

Detta är en krönika. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Migrationsverket kunde inte hantera läget, kommunerna klarade inte sitt uppdrag. De asylsökande for illa av långa väntetider, dåliga och trånga boenden avsedda för att bo i en vecka, men i dag har många bott i dem i mer än ett år.

Asylmottagandet hade alltså redan kraschat när regeringen öppnade gränserna och släppte in alla. Nu är läget ännu värre. Nu ska tältläger uppföras tills de asylsökandes kan placeras i kommunerna. Den här gången är ambitionen att de bara ska bo i tälten i tre veckor. Ansvarig chef på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap sa i radion att tälten är riktigt mysiga och att det år finare att bo i tält i Sverige än i andra länder.

Ansvariga politiker har helt enkelt väldigt liten kontroll över läget. Det var tur att de sex riksdagspartierna förhållandevis snabbt kom till en överenskommelse. Det är också nödvändigt att partierna är överens om att Sverige inte kan ta emot alla, utan måste också agera transitland. 

Redan i dag tar vi emot flest flyktingar per capita och problemen handlar inte i första hand om vad det kostar utan om att vi inte har praktiska möjligheterna att ge dem en dräglig tillvaro. Vi håller redan på att bygga upp ett nytt klassamhälle med stora klyftor, trångboddhet och utanförskap. Det håller inte.

Vi ser redan i dag att alla far illa, både de asylsökande men även svenska folket som har svårt att hantera situationen. De vill hjälpa men kan inte. Dessutom har regering och riksdag också ett kontrakt med folket. De måste se till att skolor, sjukvård, bostäder, arbete fungerar för alla. Även där finns stora brister i dag.

I Norbergs kommun talar kommunalrådet Åsa Eriksson (S) om att de kanske måste ha skolan utomhus. Det finns inga lokaler, inga lärare. Redan i våras hämtades flera lärare i ambulans från skolan i Norberg. De var utbrända. Norberg är en av de kommuner som tar emot flest flyktingar räknat på antal invånare.

En byggsten är oerhört viktig och det är att alla kommuner bör hjälpa till! Jag tror inte på tvingande lagstiftning. I stället bör de kommuner som vägrar ta emot asylsökande få bidra ekonomiskt. 

Förslagsvis en procent av kommunens budget i förhållande till Sveriges bnp. Samma system skulle fungera i EU. De länder som vägrar ta emot flyktingar borde få betala en procent av landets budget i förhållande till EU:s bnp till de länder som tar ansvar för de asylsökande.

Överenskommelsen sämsta delar är dels tillfälliga uppehållstillstånd och dels sämre anhöriginvandring.

Tillfälliga uppehållstillstånd försvårar all integration och minskad anhöriginvandring har visat att de asylsökande far väldigt illa genom att splittras från sina familjer. De skapar stora psykiska problem.

Alla måste hjälpa till, säger Stefan Löfven och är glad över de sex riksdagspartiernas överenskommelse. Han kallar det samling för Sverige. Det är kanske mest tomma ord, eftersom alla inte får vara med i samlingen.

Det viktigaste nu är att regeringen får kontroll över situationen. Den signal de hittills gett har skapat oro. Det är obehagligt. De hatbrott som skett de senaste dagarna är helt oacceptabla. Det måste få ett slut. Stefan Löfven måste som landets statsminister bli tydligare, trovärdigare och dessutom presentera en hållbar strategi för Sveriges asyl och integrationspolitik.