Liza Marklund

Regeringen kan ändra straffskalan

Detta är en krönika. Analys och ställningstaganden är skribentens.

I dag, vid exempelvis mordrättegångar, kan domstolen bara döma gärningsmannen till tio års fängelse eller livstid. Om en person begår flera grova brott kan det tidsbestämda straffet dock bli högre, precis som i fallet jag beskriver här intill.

 Nu vill regeringen höja det tidsbestämda straffet för mord från tio år till arton. Det kommer att få stora konsekvenser för hela straffskalan, och jag tycker inte att det är särskilt bra.

HD tvingade fram strafflindring

 Problemet med den tidigare lagstiftningen ligger inte i själva lagtexten, utan i Högsta domstolens tolkning av densamma. Enligt förarbetena till lagen ska "normalstraffet" för mord vara livstid, men i fall där det finns förmildrande omständigheter ska rätten ha möjlighet att döma till tio år.

 För något år sedan beslutade HD att ändra på detta. Straffet för "normala" mord är numera tio år, vilket är en betydande strafflindring utan politisk förankring.

 Regeringens lagändring är alltså, mer eller mindre, framtvingad av HD.