Leif GW Persson

Dags att montera ner vår
gigantiska polisbyråkrati

I veckan som kommer skall Donald Trump svära eden, fredag den 20 januari, klockan 12.00 lokal tid i Washington.

Därefter skall han hålla sitt första tal som president i USA och därmed inta rollen som ”den obestridde ledaren för den fria världen”.

Detta är en krönika. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Ett tal som kommer att omfattas med stort intresse både bland vanligt folk och politiska tänkare i största allmänhet. Varje ord kommer att vägas på guldvåg och de klokaste av de som gör det kommer att ägna sina djupaste grubblerier åt sådant som han undvikit att tala om.

Om Donald nu håller vad han hittills har lovat – sådant som han sagt och det som kan antas följa av hans allmänna framtoning – så finns det väl främst tre frågor av intresse.

För det första hans syn på USA:s utrikespolitik och då främst den del som rör säkerhetspolitiken. Om Donald fortsätter sin tåflört med Putin och dessutom gör allvar av sina ambitioner att montera ner Nato kommer detta att få dramatiska återverkningar i Europa och främst givetvis i mindre länder i ryssarnas närområde. Som till exempel Sverige, Finland och Norge.

Enkelt uttryckt kommer Putins Ryssland att flytta fram sina positioner i Europa i samma takt som USA drar sig undan. Och om inte annat så kommer vi att märka det på våra skattsedlar.

Det finns dessutom – för det andra – en fredlig aspekt i hans utrikespolitiska synsätt som är värd att nämna. Trump tycks inte vara någon större vän av fri handel över gränserna och han framstår som betydligt mer isolationistisk än sina föregångare i ämbetet.

Skälen till denna inställning tror jag dels är privata, en mycket inhemsk amerikansk fastighetsmagnat, dels kommer sig av att han uppfattar isoleringen gentemot omvärlden som ett sätt att styrka USA:s egen ekonomi genom att tvinga undan konkurrens. Om han nu lyckas med detta tror jag att det främst kommer att vara menligt för USA:s egen ekonomi, dessutom att han underskattat svårigheterna i att göra det.

Eftersom de bästa affärerna som vi människor gör är ömsesidiga och långsiktiga så är det i så fall en farlig väg som han slagit in på. 

För det tredje slutligen de övriga inrikespolitiska problem som han kan tänkas dra på sig och sitt land genom sitt sätt att vara, tänka och tala. På den senaste tiden har åtskilliga debattörer påpekat att det finns ett ”rasistiskt” drag hos Donald Trump som tydligen delas av tillräckligt många amerikaner för att kunna välja honom till president. Inte så enkelt att han sagt det rakt ut - Vem är så dum att han gör det i en valrörelse? – utan i stället som en underton i hans person och framträdande.

Den sträcker sig över hela skalan från att bygga en mur mot den mexikanska gränsen, förbjuda aborter, försvåra livet för homosexuella, underlätta den privata handeln med vapen och värna om den urgamla manliga rätten att fritt kunna klappa kvinnor på rumpan.

Slutsatsen därmed given, Donald Trump är rasist, homofob och sexist samtidigt som de som på olika sätt kommer att träffas av sådana budskap utgör en majoritet av USA:s befolkning. Och om han nu lyckas med allt det ovan sagda kommer USA att bli ett sämre land och Europa en farligare plats att leva i.

Hur kommer Trump att klara av sitt presidentskap? 

Låt oss inte glömma bort att han är en slug posör med många bottnar och skulle han hamna vid vägs ände tror jag att han visar sig vara betydligt mer pragmatisk än doktrinär. Dessutom det självklara att alla ska ges en chans att visa vad han eller hon egentligen går för. Att domen över deras insatser med fördel kan vänta till dess att vi sitter med facit. Eller som min pappa Gustav skulle ha sagt. ”Den dagen, den sorgen”.


LEIF GW PERSSONS SPANINGAR


Polisresursspaning

Frågan om den svenska polisens resurser ligger sedan länge högt upp på den politiska dagordningen och vad själva debatten om detta anbelangar finns det två saker som är värda att notera. Dels den politiska enigheten bland landets riksdagspartier om att polisen behöver mer resurser. Dels, och trots detta, den ansenliga höjden på vågorna i debatten. Den enda rimliga förklaringen som finns till det senare är skillnaderna i behovet av resurstillskott, allt ifrån tusen till sju tusen nya poliser, och man behöver inte vara någon större politisk tänkare för att kunna sätta partinamn på de olika budgivarna.


Jämförande polisresursspaning

I Sverige finns tjugotusen poliser, eller rättare sagt polistjänster, eftersom femton procent av dem hela tiden sysslar med annat. Allt ifrån utlandskommenderingar till vård av sjukt barn. Räknat på antal polistjänster per invånare går det alltså femhundra som bor här på varje polistjänst och gör vi det på antalet faktiskt existerande poliser så blir det en på sexhundra invånare. I genomsnitt vill säga eftersom det är så i goda delar av landet och med dem som bor där att det inte finns några poliser alls oavsett hur många tusen icke poliser som man samlar ihop. I det Europa som omger oss är polistätheten i genomsnitt ungefär dubbelt så hög, en polis på tvåhundrafemtio invånare, och den geografiska fördelningen av dem på befolkningen är också betydligt jämnare.


Svensk polisbyråkratispaning

För att uppnå samma polistäthet i Sverige som i genomsnittet av vår omvärld behöver vi alltså 20 000 nya poliser. Det vill säga tre gånger fler än det mest generösa budet som något av våra riksdagspartier har gett. Men för att göra ont värre behövs det betydligt fler än så genom att den svenska polisen är så byråkratiserad som den är. Andelen poliser i Sverige som arbetar med egentligt polisarbete är väsentligt lägre än i andra jämförbara västländer. Räknat mellan tummen och pekfingret behöver vi ett tillskott på cirka 30 000 tjänster och det enda som blir uthärdligt i den kråksången är att så fort vi börjat montera ner vår gigantiska polisbyråkrati kan vi lägga just resursfrågan åt sidan under åtskilliga år framöver. Så kära politiker, oavsett färg, fundera på saken och nu fick ni lite gott att suga på medan ni gör det.