Lars Lindström

Så avslöjas lögnerna om invandringen

Nej, ökad invandring ger inte högre arbetslöshet, begränsar inte tillväxt, ger inte en sämre skola, ökar inte otryggheten och försämrar inte jämställdheten.

Här är facit till alla er som behöver argument när rasister och vilseledda människor sprider lögner om invandringen.

Detta är en krönika. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Hur mycket invandring tål Sverige? Den formuleringen, använd vid såväl fikabord som i SVT:s "Agenda", är fel ställd. Frågan borde vändas. Hur lite invandring tål Sverige?

I en ambitiös granskning av OECD:s senaste undersökningar och rapporter har Johan Ehrenberg och ekonomen Sten Ljunggren i Dagens ETC sammanställt och jämfört siffror som har med invandring, arbete och framtid att göra.

Andelen utlandsfödda i Sverige är inte mer än 15 procent, ungefär som Österrike och Belgien, något mer än Tyskland och USA, och mindre än Kanada och Schweiz. De flesta länderna i OECD-undersökningen har mer än 10 procent födda i ett annat land.

För att få en jämförelsebild har länderna i OECD-rapporterna delats in i fem grupper efter hur många procent utlandsfödda som finns där. I varje grupp hamnar länder från olika delar av den industrialiserade delen av världen, några rikare, några fattigare.

Johan Ehrenberg och ekonomen Sten Ljunggren har sedan undersökt om det finns något samband mellan försämrade förhållanden och högre invandring, vilket är ett populärt argument hos alla rasistiska, främlingsfientliga och invandringskritiska partier.

Sammanställningen ger upphov till en rad intressanta staplar, som i princip kan sammanfattas med att invandring inte är ett ekonomiskt problem utan en ekonomisk möjlighet.

OECD-rapporterna visar inte att invandring automatiskt ger stora ekonomiska fördelar. Men de visar att länder som gör rätt och investerar i, utbildar och anställer de som kommer från andra länder tjänar på invandringen. För de allra flesta av industriländerna i OECD, inklusive Sverige, ger invandringen ett plus.

Så här ser fakta ut:

 Arbetslösheten är lägre i länder med hög invandring.
Tillväxten är inte lägre i länder med hög invandring.
Inget samband finns mellan låga reallöneökningar och hög invandring.
Hög invandring orsakar inte större inkomstklyftor.
Mellan budgetunderskott och hög invandring finns inget samband.
Pojkars läsförmåga är bättre i länder med hög invandring.
Inget samband finns mellan hög invandring och människors känsla av trygghet på kvällen.
Jämställdheten är sämst i länder med låg invandring.
Ökad invandring ger inte högre offentlig nettoskuld.
Människor i länder med större del utlandsfödda har större livstillfredsställelse.
 

Invandring är alltså, för länder som gör rätt, inte bara nödvändig utan också positiv. Den främlingsfientlighet som utestänger och förhindrar människor från andra länder att ta sig in i samhället och på arbetsmarknaden gör däremot stor skada. Det är med andra ord rasismen som måste bekämpas. Hur mycket rasism tål Sverige?


Här är hela granskningen från Dagens ETC.