Lars Lindström

Det behövs ett vaccin mot den dumhet som sprider sig i Sverige

Det vill polisen uppnå - så lång tid kommer det att ta
Ulf Kristersson (M).
Foto: OLLE SPORRONG
Jimmie Åkesson (SD).
Foto: PATRIK C ÖSTERBERG / MEDIABILD/IBL

Jag vet inte om ni har märkt det, men den Sverigedemokratiska synonymordboken har fått ett stort genomslag i höst.

Alltså den ordbok i vilken man slår upp ordet ”invandrare” och får synonymerna kriminell, brottsling, förbrytare, lagbrytare, gärningsman, bov, skurk, gangster och bandit.

Detta är en krönika. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Så visar den tvåhundrasjuttiofjortonde SD-politikern sitt fula rasistiska tryne: SD-lokalordföranden på Orust lägger ut en bild av ett vapen med pipan böjd mot skytten och en text där han hoppas att ”alla invandrare” ska skjuta sig.

Samtidigt arbetar 42 090 invandrare med att skura och dammsuga svenska hem och arbetsplatser, torka piss från toaletterna och damma vapenskåpen. 57 procent av alla städerskor och städare är utrikes födda. Utan dem skulle mycket skit ligga kvar i hörnen, vilket det i och för sig tycks göra redan nu, bildligt talat.

”Den segregation och den långvarigt okontrollerade invandring som nu driver den grova brottsligheten har inte uppkommit plötsligt” skriver moderatledaren Ulf Kristersson på Facebook och driver på spridningen av synonymen ”kriminell” till ordet ”invandrare”.

Invandringen har alltid varit kontrollerad, om än olika stor, det vet M-ledaren. Han vet också att under till exempel 2017 förekom endast 1,6 procent av alla utrikes födda i brottsstatistiken, mot 0,9 av inrikes födda, enligt en rapport i DN.  

Samtidigt kör 11 530 invandrare bussar och spårvagnar i lokaltrafiken: 48 procent av alla buss- och spårvagnsförare är utrikes födda.

Ulf Kristersson vet även att överrisken att hamna i brottslighet för utrikes födda under ett år är 1,8, medan låginkomsttagares överrisk mot höginkomsttagare är hela 11,0. Men att skillnaden ligger mellan den som har och den som inte har passar inte riktigt Moderaternas budskap – särskilt inte nu när bröllopsvalsen till SD komponeras. Och vilken vals det är.

Samtidigt i storkök runtom i riket ser 26 560 invandrare till att de intagna på sjukhus, de unga på skolor och de gamla inom äldreomsorgen får mat för dagen: 39 procent av alla restaurang- och köksbiträden i Sverige är utrikes födda.

I den värld där ”invandrare” är synonym till ”kriminell” måste brottsligheten öka i takt med invandringen. Men trots att antalet utrikes födda nästan dubblats – från 1,1 miljoner 2005 till 1,8 miljoner 2016 – har andelen som utsatts för brott mot person under den perioden hållit sig konstant mellan 9 och 11 procent, enligt Brå och NTU, den årliga undersökningen om självrapporterad utsatthet för brott. 

Förtydligande

Ett förtydligande när det gäller statistiken för självrapporterad utsatthet för brott i NTU: Brå gjorde 2017 ett metodbyte och enligt Brå är ”det viktigt att betona att de tidigare resultaten inte är jämförbara med de nya resultaten eftersom att de är framtagna med olika metoder.” Ett årtal och en siffra för antalet utrikes födda har korrigerats från en tidigare version av texten.

Det här vet Jimmie Åkesson och Ulf Kristersson. De vet också att trots ökat gängvåld i södra Sverige utsätts allt färre medborgare för brott. Andelen som drabbas av våld, stöld eller skadegörelse i Region Syd minskar stadigt, och är 2019 nere på historiskt låga 14 procent. De vet att det dödliga våldet i Sverige under 2010-talet ligger lägre än på många decennier. Men fakta har ingen plats i deras berättelse om Sverige.

Samtidigt jobbar 4 930 invandrare på doktorandtjänster på olika institutioner. 51 procent av alla doktorander är utrikes födda.

Någon av dem kan göra en snabb insats; det behövs ett vaccin mot den dumhet som sprider sig i Sverige. Den är inte bra för folkhälsan. Smittskyddet rekommenderar att vaccinationerna i riksdagen påbörjas omedelbart.