Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

K-G Bergström

Svält kan inte uteslutas om det värsta skulle hända

Tillbaka till Kalla kriget – så kan försvarsberedningens rapport sammanfattas.
Foto: MATTIAS NURMELA / FÖRSVARSMAKTEN

Tillbaka till det kalla kriget. Så kan man sammanfatta försvarsberedningens rapport. Länge har den svenska försvarsdoktrinen gått ut på att ett väpnat angrepp är osannolikt. Nu talas det om att ett sådant inte kan uteslutas.

Detta är en krönika. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Beredningen konstaterar samtidigt att det under närmare två decennier inte bedrivits någon systematisk planering och andra aktiva förberedelser för höjd beredskap.

Och det är allvarligt. Den planering som nu görs utgår från en så pass låg nivå att totalförsvaret under nuvarande försvarsinriktningsperiod (2016-20) inte kommer att uppnå tillräcklig förmåga för att hantera de hot och utmaningar totalförsvaret ska kunna möta.

På ren svenska: Sveriges totalförsvar är för svagt för att klara sitt uppdrag.


Det är ett skrämmande dokument skrivet på knastertorr kanslisvenska. Ansvaret vilar tungt på de politiker som haft ansvaret de senaste decennierna. Alliansregeringen och Göran Perssons kabinett. Men också på S och Peter Hultqvist under Allianstiden. Det var ju inte så att Hultqvist då exekverade i att bjuda över alliansen om försvaret.

Beredningen konstaterar också att det kan ta relativt lång tid innan Sverige får stöd utifrån i händelse av attack. Totalförsvaret måste planera för att under minst tre månader klara en säkerhetspolitisk kris i Europa och vårt närområde.

Det samarbete Sverige har i dag innehåller inga löften om hjälp om Sverige anfalls. Det får förstås Allianspartierna i beredningen att plädera för Nato-anslutning. Men med det pikanta resultatet att den borgerliga enigheten sprack på ett ord på två bokstäver: nu.

M, L och KD skriver i en reservation att ”det är hög tid för Sverige att nu ansöka om medlemskap i Nato".

Men Centern är inte berett att göra det nu. De tycks utgå från tidigare borgerlig inriktning att det först ska ske när det finns betydande stöd för det bland medborgarna och helst tillsammans med Finland.


Samtidigt konstaterar beredningen att inte heller Nato ger självklar säkerhet vid en akut kris. De europeiska Natoländernas stridskrafter saknar tills vidare den uthållighet som krävs för att utkämpa ett krig mot en motståndare som Ryssland.

Beredningens huvudfokus är ändå det civila försvaret, där man konstaterar stora brister. Till exempel tillgången på skyddsrum, som ju under kalla krigets dagar var betydligt större. Visserligen uppges det finnas plats för sju miljoner personer. Men skyddsrum saknas i nybyggda bostadsområden i storstäderna vilket förstås är betänkligt.

Sverige har inte heller någon nationell lagring av livsmedel i statlig ägo. Så svält kan nog inte uteslutas om det värsta skulle inträffa. Och försvarsberedningens uppmaning till medborgarna är att de måste klara sin försörjning i minst en vecka utan stöd från myndigheterna.

Frågan är hur många som klarar det, om el och vatten är utslagna.


LÄS MER: Krig, naturkatastrof eller stor kris – så rustar du som en äkta ”prepper”