K-G Bergström

Verkligheten var snabbare än de svenska politikerna

Sexpartiuppgörelsen mellan regeringen och de fyra borgerliga partierna räckte inte. Det står definitivt klart efter migrationsminister Morgan Johanssons dramatiska besked i dag – att Sverige inte längre kan garantera att alla flyktingar kan få boende här.

Detta är en krönika. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Även om den historiska uppgörelsen innebar stora eftergifter för regeringen som tillfälliga uppehållstillstånd, utökade rutavdrag, bortförhandlade kollektivavtal för YA-jobb och tuffare försörjningskrav vid anhöriginvandring räckte det inte. Dessutom begäran om att Sverige ska delta i omfördelningen av flyktingar mellan EU-länderna.

Partierna hoppades att det här skulle vara en så stark signal till omvärlden att flyktingströmmen skulle dämpas, även om man förstås aldrig erkände den avsikten.

I teorin kunde det förstås ha fungerat. Men verkligheten var snabbare än de svenska politikerna. Finland skärpte sin politik som fått irakiska flyktingar att åka genom hela Sverige för att söka asyl där. Samtidigt fick Tyskland allt svårare att hantera situationen som favoritland nummer 1 för de som flyr. 40 000 flyktingar uppges nu bo i tält där.

Det har fått tusentals på flykt att söka sig norrut.

Det är det akuta skälet till Morgan Johanssons dramatiska besked i dag. Frågan är om desperata flyktingar i Nord-Tyskland påverkas. I alla händelser är de tält som regeringen varnat för tidigare nu en realitet. Migrationsverket förbereder sig för att sätta upp tält på egna parkeringsplatser i Syd-Sverige.

Samtidigt finns det inga quick fixes för att lösa den akuta krisen. 1989 slog den socialdemokratiska regeringen till med det så kallade Luciabeslutet. En kraftig begränsning av asylmöjligheterna infördes.

Den utvägen anses inte stå till buds nu när politikerna inte har samma makt över asylpolitiken som då. Gränskontroller vill till exempel Moderaterna ha. Men inte heller såna behöver leda till drastiskt minskad asylinvandring. Varje flykting har fortfarande rätt till att få sin asylansökan prövad.

Ändå kan man vara övertygad om att det finns två skäl till migrationsministerns dramatiska utspel. Det ena förstås att flyktingarna själva ska inse att en vinter i tält i Sverige inte är nån höjdare. Det andra torde vara att förbereda opinionen på ytterligare skärpningar av asyl- och migrationspolitiken, vad det nu månde vara.

Men man kan notera att utgångsläget är bra för en sån. Inte ens Miljöpartiet verkar ha kokat över av den eftergift som det flyktingvänliga partiet tvingades till när tillfälliga uppehållstillstånd blev huvudregel i sexpartiöverenskommelsen.

Opinionen för ytterligare skärpningar torde vara regeringens minsta huvudvärk. Det stora problemet är att presentera åtgärder som får snabb effekt. Det tröga svenska regelverket är nog inte direkt skapat för akuta kriser.