Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
K-G Bergström

K-G Bergström: De har inte övertygat sina egna väljare

Om det är fler svenskar som tycker att ett femte jobbskatteavdrag är dåligt än bra, så säger det nog en hel del om att de rödgröna nu också har större inflytande över opinionsbildningen.

Detta är en krönika. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Socialdemokraterna har ägnat hösten åt att säga att det är fel att låna till skattesänkningar. Men också att jobbskatteavdragen inte har sänkt arbetslösheten. Jag misstänker att den argumentationen har gått hem hos åtskilliga. Ändå tycker till och med 17 procent av de rödgröna väljarna att det är en bra åtgärd.

Alliansen har däremot inte alls lyckats lika bra att övertyga sina väljare om jobbskatteavdragets förträfflighet. Bara drygt hälften av de borgerliga tycker att det är bra.

En slutsats som man kan tycka att Socialdemokraterna skulle våga dra, efter den här undersökningen, är att om det är så pass lite populärt borde de kanske riva upp beslutet om de vinner valet. Då har ju S 12 miljarder extra till höjda statsutgifter.

Men jag tvivlar på att de drar den slutsatsen. Jag tror att deras analys är riktig att det skulle kosta att ta ifrån folk pengar, när de väl börjat få dem i januari nästa år. Jag är inte heller helt övertygad om att de flesta verkligen tycker att det är en dålig åtgärd. Jag utesluter inte att de 18 procent som inte sa sig veta om det var bra eller dåligt, innerst inne gillar förslaget. Men att det just nu inte är opportunt att säga det.

Jag kan också tänka mig att om frågan som Demoskop ställde hade preciserats mer, så kunde resultatet ha blivit något annorlunda. Institutet talade om att jobbskatteavdraget innebär att de som arbetar kommer att få en "något" lägre skatt än i dag. Citationstecknen är mina.

Om man i stället hade sagt att de som jobbar får sänkt skatt med 176-337 kr i månaden beroende på inkomst hade de svarande fått mer information.

Men resultatet visar att Reinfeldt/Borg för närvarande inte lyckats få gehör för det som talar för jobbskatteavdrag.

När S talar om att de inte haft någon effekt på arbetslösheten är det en diskutabel sanning. Under perioden september 2006 (sista månaden med S-regering) till september 2008 (strax före finanskrisens utbrott) sjönk arbetslösheten i Sverige trots att det var goda tider även 2006. Under den perioden infördes två jobbskatteavdrag.

Men även under de fem åren av internationell kris kan de hittills fyra jobbskatteavdragen ha dämpat arbetslösheten. Jämfört med 90-talskrisen har den varit klart lägre den här gången.

Argumentet att inte låna till skattesänkningar låter bra. Men de flesta regeringar lånar i kristider för att ge folk mer pengar att handla för i god Keynesiansk anda. Socialdemokraterna gör det genom att höja barnbidrag, a-kassa och sjukpenning.

Det låter ju också ädlare.

 

Sen finns det en krass förklaring till att alliansen måste tillgripa skattesänkningar för att stimulera ekonomin. Den har lägre tak för statliga utgifter än S.