K-G Bergström

Invandringsfrågan tabu på S-kongressen

När Sveriges största parti har kongress är landets just nu känsligaste politiska fråga tabu.

Motioner om invandringen behandlas inte.

Detta är en krönika. Analys och ställningstaganden är skribentens.

De hänskjuts till kongressen 2017. Visst kommer migrationsfrågorna säkert in på något hörn i det tunga avsnittet om jobben. Och visst berörde statsministern problemet i sitt tal.

- Jag vet att ni i kommunerna har det tufft.

Men Stefan Löfven tröstade kommunalråden med att nyanlända ska komma i jobb snabbare.


Ett av arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons favoritargument har varit att många av flyktingarna är välutbildade. Därför ska snabbspår till jobb etableras. Till exempel för att syriska läkare snabbare ska börja jobba i sin profession.

Däremot har hon och Stefan Löfven talat mindre om att de flesta i det så kallade etableringsuppdraget saknar gymnasieutbildning, även om många också har gymnasial- eller eftergymnasial utbildning. Men den stora utmaningen i invandringspolitiken är knappast att få de välutbildade i jobb. Det har lyckats varje gång tidigare. Oavsett om det har gällt balter på 1940-talet, ungrare på 1950-talet eller flyktingar från det gamla Jugoslavien på 1990-talet.

Utomeuropeiska invandrare med få skolår är en helt annan sak.


S har samma dilemma som M 2006-2014. Båda partierna stod länge för en restriktiv migrationspolitik. Den socialdemokratiska regeringen slog till exempel till med det så kallade Luciabeslutet i december 1989, som begränsade asylinvandringen.

Under regeringsåren förde Alliansen en politik som ytterst styrdes av riksdagens mest invandringsvänliga parti – MP.

S har nu ärvt den rollen och har därmed händerna bakbundna . Vad partiet kan åstadkomma är möjligen en jämnare fördelning av flyktingmottagandet i Sverige.

Däremot ingen mindre volym, såvida inte EU mot förmodan skulle ändra på den skeva fördelningen av mottagandet.


En annan aktuell fråga som inte heller är någon kongressfråga är tiggeriet. Där stack ändå statsministern ut hakan i en TV4-intervju i dag. Det ska bli lättare för kommunerna att avhysa människor som slår läger och bosätter sig på annans mark tillfälligt eller under längre tid, sa han.

Frågan är om det blir något mer än munväder. Problemet för honom är ju att MP i gemensamt styrda kommuner torde ha svårt att vräka fattiga romer.

Samma problem har rimligen S-ledaren också med sitt utspel om hårdare krav på svenska skolelever. Jag tvivlar på att de Gröna instämmer, även om de båda språkrören i dag på kongressen hävdade att samarbetsklimatet i regeringen är väldigt bra. Fan, tro´t.


Striden om mer pengar till investeringar uteblev. Med relativt små justeringar nöjde sig kongressen. Dess andel av BNP ska öka och strategiska projekt ska kunna finansieras med lån. Vissa skatter ska också kunna höjas. Men någon särskild investeringsbudget blir det inte. Det tycks inte heller bli strid om föräldraförsäkringen. Partistyrelsen har backat och går med på att målet ska vara helt individualiserad försäkring.