K-G Bergström

Granskningen är ännu en förödande dom

KU tycks med årets granskningsbetänkande vara på väg att återupprätta sin förlorade heder.

Regeringen får omfattande kritik. Men inte bara av Alliansen och SD utan också av regeringspartierna. Det hedrar S, MP och V att de inte låtit sig låsas in i ett partipolitiserande, som varit alltför vanligt i KU:s historia.

Detta är en krönika. Analys och ställningstaganden är skribentens.

KU:s kritik av regeringen är samtidigt en formell bekräftelse på hur amatörmässigt regeringen skötte sig i höstas.

Att inte tillfråga Lagrådet om något så kontroversiellt som slopande av valfriheten i primärvården är en ren provokation och kan inte bortförklaras av vare sig tidsbrist eller bristande erfarenhet. Ansvaret är förstås hela regeringens. Men det är en allvarlig nesa för det ansvariga statsrådet – Gabriel Wikström. Han gick direkt från SSU till regeringen. Det kanske var en alltför abrupt transfer.

Infrastrukturminister Anna Johansson får också kritik för att Förbifart Stockholm stoppades. Hanteringen rimmar inte med kravet på god hushållning i budgetlagen, skriver KU.


Annars är nog KU:s granskning ännu en förödande dom över vice statsministern och miljöministern Åsa Romson. Hon kritiseras på flera punkter. Tillsammans med det famösa uttalandet om flyktingarna på Medelhavet som vår tids Auschwitz, skulle det i andra  partier ha varit tillräckligt för att hennes ställning som språkrör och minister varit i fara. Men inte av vad det verkar i det idealistiska Miljöpartiet.

Ändå är kanske det allra viktigaste budskapet från riksdagens konstitutionsutskott i dag enigheten. Det kan vara ett steg bort från den partipolitisering som varit förödande för utskottets rykte.

Det har inte alltid varit så. Det har jag egen erfarenhet av. 1988 på våren tvingades statsminister Ingvar Carlsson sparka Anna-Greta Leijon efter Expressens avslöjande om den s k Ebbe Carlsson-affären. Han gjorde det uppenbart motvilligt, men lovade att efter höstens val skulle Leijon få en tung statsrådspost om det blev fortsatt S-regering.

Jag bevakade presskonferensen när KU:s granskning offentliggjordes. Utskottet ansåg att Leijon genom det rekommendationsbrev hon utfärdat till Ebbe Carlsson hade brutit mot regeringsformen. Presskonferensen direktsändes i SvT. Jag väntade avsiktligt med att ställa min ”bästa” fråga till efter pk:n för att bli först med nyheten i rapport. Jag frågade KU:s socialdemokratiske ordförande Olle Svensson  om en person som brutit mot regeringsformen kan återkomma på en tung statsrådspost. Svensson svarade: Nej.

Leijon beskrev i sina memoarer, vilken chock uttalandet blev för ledande socialdemokrater. Ingvar Carlsson tvingades efter det svika sitt löfte till Leijon. Men KU vann i respekt.