K-G Bergström

Felbestämning av åldrar en enorm merkostnad

Beskedet från Rättsmedicinalverket att cirka tre av fyra undersökta ensamkommande barn som sökt asyl är över 18 år, innebär en svidande kritik av stora delar av det svenska etablissemanget. Inte minst det politiska. 

Detta är en krönika. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Men också både folkrörelser som Rädda Barnen som talat om att det är en vandringssägen att det skulle finnas vuxna bland de ensamkommande barnen. Och barnläkare och Advokatsamfundet som motsatt sig de medicinska åldersbedömningarna.

Motståndet var länge framgångsrikt och fick omfattande konsekvenser. Sverige har framstått som något av en fristad för unga flyktingar. 2015 tog Sverige emot 40 procent av alla ensamkommande barn som sökte asyl i EU-länder. Det har också rimligen lett till onödigt lidande för de som är barn och placerats i särskilda så kallade HVB-hem och där tvingats dela boende med vuxna asylsökande.

En annan aspekt är den rent ekonomiska. Ensamkommande barn får mer stöd än vuxna. I fjol kostade den här gruppen 26 miljarder kronor. En minst sagt hisnande siffra. I år räknar man med 19 miljarder kronor. 

Enligt Migrationsverket är dygnskostnaden för vuxna asylsökande 337 kronor men för barnen 2 918 kronor. Då är det lätt att inse vilken enorm merkostnad felbestämningen av många asylsökandes ålder har resulterat i.


LÄS MER: Han ljög om sin ålder – nu ångrar han sig 


Ändå har det förstås inte saknats krav på att införa medicinska åldersbestämningar. Redan 2012 ställde SD det i en riksdagsmotion. Den röstades ner av övriga partier. Alliansen som då styrde var inte beredd att ta striden. Expressens ledarsida tror i dag att SD:s tal om ”skäggbarn” lamslog debatten. Det ska inte uteslutas. Men man måste samtidigt inse politikernas dilemma. Framför allt barnläkarnas invändningar mot säkerheten i medicinska åldersbedömningar, gjorde det naturligtvis svårt för regering och riksdag att köra över vad som uppfattades som professionen.

Vad vi inte heller vet är om Miljöpartiet i regeringen bromsade bruket av medicinska åldersbedömningar. De Grönas grundinställning i flyktingpolitiken är ju som bekant rätt annorlunda än Socialdemokraternas. Partiet ville på kongressen nyligen ge just ensamkommande barn som kom 2015 och som sen dess hunnit fylla 18 år eller fått sin ålder korrigerad till det en andra chans till asylprövning, vilket Stefan Löfven inte vill medverka till.


LÄS MER: Stefan Löfven om resultatet: "Viktigt att vi vet"


Man kan befara att Rättsmedicinalverkets resultat kommer att utnyttjas av invandringskritiska krafter. De kommer att framställa flyktingar som lögnare och bedragare. Visst har uppenbart åtskilliga av de ensamkommande ”barnen” ljugit om sin ålder. Men precis som Expressens ledarredaktion konstaterat, skulle förmodligen också svenskar kunna gör det, om de befann sig i en desperat situation.