K-G Bergström

Den känsligaste av alla skattehöjningar

Jag har genom åren ägnat åtskillig energi åt att försvara våra politiker mot vanliga väljare. Dessa tycker inte sällan att svenska förtroendevalda ofta sviker sina vallöften. Jag har emfatiskt hävdat att det gör de sällan. Det lär finnas forskning som bevisar min tes.

Detta är en krönika. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Det kommer att bli svårare att övertyga misstrogna väljarna efter den här veckan .

Den nya regeringen började året med att överge löftet om det såkallade överskottsmålet. Det har nu följts av fler svek:

Bensinskatten ska höjas så att en liter vid pumpen kostar 55 öre mer. Bensinskatten ska dessutom kopplas till utvecklingen av BNP. I dag finns en skatteindexering som följer inflationen. Det betyder ju att just nu med obefintlig sådan stiger inte bensinpriset automatiskt vid varje årsskifte. Det kommer däremot att ske med cirka två procent med det nya förslaget. Ytterligare försämring alltså för bilisterna.

Etanolskatten kommer också att höjas. Nuvarande rabatt försvinner.

Skatten på vindkraftsel kommer att höjas med 94 miljoner kronor per år, vilket inte Miljöpartiet förvarnade om före valet. Knappast vad vindkraftsentusiasterna räknade med av en rödgrön regering.

ROT-avdraget försämras nästa år. Bara 30 procent jämfört med 50 nu.

Också  RUT-avdraget. Det halveras. Det ville S men inte MP före valet.

Villkoren för sparande försämras också.

Det här är förslag som nu skickas ut på remiss inför höstbudgeten. Men det lär bli mycket mer än så här. Dels har Vänsterpartiet inte tagit ställning till dagens förslag. Det är nog troligare att V utökar skattehöjningarna än stryker i dem. Dels kommer ett antal skattehöjningar som aviserades i fjolårets fällda budget att återkomma.

Till exempel försämrat jobbskatteavdrag, höjd löneskatt för 65 plussare. Ändrade beräkningar för gränsen för statlig skatt som betyder högre skatt.

Men också förstås sänkt skatt för vanliga pensionärer.

Möjligen också vägslitageskatt.

Men den känsligaste av alla skattehöjningar torde bli bensinskatten. Magdalena Andersson tyckte att det var tillräckligt dyrt att tanka före valet. Hon förklarar dagens löftessvek med att oljepriset fallit och med att man regerar med MP. Inget av dem särskilt övertygande.

Att bensinpriset faller behöver ju inte automatiskt betyda att bilisterna ska berövas den lättnaden. Hon kunde dessutom före valet gjort reservationen att S inte kommer att höja bensinskatten såvida inte marknadspriset faller rejält. Men det gjorde hon inte. Hänvisningen till Miljöpartiet är om möjligt ännu tveksammare. Det var ju väl känt långt före valet att S avsåg att regera med de Gröna. Likaså vad partnern tyckte om bensinskatt.

Trots alla skattehöjningar jag räknat upp är det ändå inte säkert att listan är komplett. Vi kan ju lugnt utgå från kraftigt stigande försvarskostnader. Magdalena Andersson har redan tidigare sagt att dessa ska betalas med högre skatter.