Frida Boisen

Frida Boisen: Upp till bevis nu!

GT:s chefredaktör Frida Boisen.
Foto: Per Wissing

GÖTEBORG. Nu är dagen här. Bara drygt fyra månader efter att GT startade folkinitiativet för en folkomröstning om trängselskatten i Göteborg, har vi med mycket god marginal nått vårt, vad många trodde, omöjliga mål.

Vi har samlat ihop 45 082 namnunderskrifter - med råge mer än de tio procent av den röstberättigade befolkningen i Göteborg, som krävs för att kunna kräva en folkomröstning om trängselskatten.

Detta är en krönika. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Jag har inte tvekat ett ögonblick på att vi kunde samla 45 000 göteborgare runt det här uppropet. För missnöjet i staden Göteborg, över hur politikerna skött den här frågan, är enormt. Det märkte vi på GT i somras när vi publicerade en artikelserie om trängselskatten som fick er läsare att rasa.

"Varför fick vi inte folkomrösta när flera politiker ju hade lovat oss det?" skrev flera. Och sen kom frågan om och om igen: "Finns det ingenting man kan göra nu?"

Jo. Man kan göra det vi nu gjort. Starta ett folkinitiativ. Samla mer än var tionde göteborgare. Och kräva en folkomröstning

Varför engagerar vi på GT oss så för den här frågan? Jo, för att vi GT värnar yttrandefrihet och demokrati mer än något annat. Det har vi gjort sedan tidningen startades för 110 år sedan.

I dag är en historisk dag för svensk demokratis historia. Aldrig tidigare har så många medborgare i Sverige skrivit under för ett folkinitiativ. Aldrig tidigare har så många medborgare så starkt talat med en röst. Aldrig tidigare har så många medborgare i en kommun krävt: Vi vill folkomrösta!

Nu är det upp till bevis för stadens politiker. I dag är det upp till vår stads politiker att avgöra hur de ställer sig till den lagtext samtliga riksdagspartier stod bakom när lagen om det förstärkta folkinitiativet antogs.

Hittills har kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén duckat för frågan. Och andra ledande politiker dansar runt i ringen med svepande formuleringar, förutom Miljöpartiet, som mycket tydligt deklarerat att de definitivt inte kommer att acceptera göteborgarnas krav på folkomröstning. Oavsett vad.

Det är ett intressant ställningstagande på så många vis.

Ett, för att Miljöpartiet är det parti som hårdast slagits för direktdemokrati och folkomröstningar som ett instrument att kunna komplettera vår representativa demokrati med.

Två, för att Miljöpartiet i Göteborg tydligen bara är intresserade av att använda sig av direktdemokrati när det passar deras syften och frågor, inte när besluten i en folkomröstning riskerar att påverka infrastrukturprojekt som partiet kämpat hårt för. Något som ekar falskt åtminstone i mina öron.

Tre, vidhåller Miljöpartiet och sammanlagt fler än två tredjedelar av ledamöterna i Göteborgs kommunfullmäktige att de vägrar låta göteborgarna folkomrösta trots att redan i dag 45 082 människor kräver det, förestundar en total förtroendekris mellan göteborgarna och politikerna.

Särskilt med tanke på göteborgarnas ofta högljudda rop på en mer deltagande och öppen demokrati i staden. Ett nej till folk- initiativets upprop om folkomröstning vore inte bara olyckligt. Det vore ett hån mot väljarna.

Jag hävdar att vår stads politiker sätter sig i en omöjlig situation om de hävdar att de vet bättre än andra.

Det skulle vara ett hån, att med ett nej till en folkomröstning från kommunfullmäktige säga att vanliga människor inte vet sitt eget bästa.

Att de inte skulle kunna avgöra om trängselskatt är något de vill använda sig av för att bekosta de mycket omfattande infrastruktursatsningar som politikerna vill genomföra. Infrastruktursatsningar, som omfattar gigantiska projekt som Västlänken, beräknad till 20 miljarder, en kalkyl som fick stark kritik från riksrevisorn bara för en månad sedan.

45 082 människor går inte att ignorera. Det är en siffra som är större än vad det tredje största partiet i Göteborg fick vid senaste kommunalvalet 2010.

Så, kära folkvalda politiker i Börshuset nere på Gustav Adolfs torg. Det är dags att lyssna. Det är dags att ta ställning till vad era väljares åsikter betyder för er.

GT kommer inte att sluta sin kampanj här. Tvärtom kommer vi nu, i dag, att höja ribban och sikta på att spränga 50 000-vallen och därmed sätta en än större press på våra folkvalda politiker, att fatta det beslut de redan borde ha tagit för flera år sedan:

Låt göteborgarna få folkomrösta om trängsel - skatten i Göteborg.