Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Frida Boisen

Boisen: Björklund, du är svaret skyldig!

Jan Björklund.
Foto: Sven Lindwall

Det är ett hån. Medan sossarnas Baylan och moderaternas Tobé munhuggs i SVT:s "Agenda" om att vara den som mest värnar skolan, tvingas nästa skola, mitt i ett drogliberalt område i centrala Göteborg, att spara 1,5 miljon kronor.

Nu läggs förslaget om att sparka skolans bibliotekarie, sparka flera lärare, införa klasser på 50 elever. Och då pratar vi om en skola som de senaste tre åren redan kritiserats av Skolinspektionen sju gånger.

Den skolan, ska alltså nu rekordspara, i en tid när svensk skola aldrig mått sämre. Vakna politiker! Se verkligheten! Det är så här våra skolelever behandlas i dag. Som en klassisk svångremspost. Den man alltid kan dra åt när budgeten kraschat. Skäms. För hur ni behandlar våra barn. Är det så vi ska ta hand om de som ingen rösträtt har?

Detta är en krönika. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Du tror nog att du inte läst rätt. Klasser på 50 elever? Jo, precis så ser ett av de nya förslagen för Nordhemsskolan, mitt i Göteborg, ut. Och tänk, just klasser om 50 elever är inget något av partierna i årets valrörelse lyfter som framtidens väg för svenska skolan.

Tvärtom. I gårdagens "Agenda" var det mindre klasser som var parollen, för (S) som styr i Göteborg. Och för (M) i alla fall vad gäller de lägre klasserna. Ingen ropade i alla fall om att fördubbla klasserna. Man hör inte direkt några forskarröster som kräver större klasser heller. Tvärtom.

En ny studie som Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering genomfört, visar att elever som går i mindre klasser går vidare till en högre lön i arbetslivet.

Men det hindrar inte ansvariga politiker i Göteborg från att tvinga en grundskola att gå rätt emot allt vettigt vi vet. Trots att rektorn i sin riskanalys av besparingarna bland annat konstaterar att hon riskerar att få försämrade möjligheter att agera för ramarna inom skol- och kommunallag.

Och trots att det i riskanalysen konstateras:

Högre arbetsbelastning för pedagogerna med sjukskrivningar som följd.

Elever i behov av stöd riskerar att inte få sina stödbehov tillgodosedda.

Hög risk för sabotage, mobbning och andra trakasserier på grund av minskad vuxentillsyn.

Sämre inlärning och därmed sämre måluppfyllelse.

Missnöjda brukare.

Det där med brukare. Den där sista raden, är ett annat ord för barn i åldrarna 11 till 15 år. Och jag vet inte hur du känner när du läser listan ovan. Själv tycker jag att den låter fruktansvärt allvarlig.

Särskilt för en skola som de senaste åren har drabbats av 25 anmälningar till Skolinspektionen, något som lett till att Nordhemsskolan kritiserats av samma myndighet 7 av 25 gånger.

Men att det här är en skola som i flera år brottats med många mycket allvarliga problem är inget man tar hänsyn till när en budget har kraschat. Då ska 1+1 bli 2. Oavsett om det innebär att vi med de här besluten vet att vi ökar riskerna för att fler barn i den här skolan ska behöva utstå mobbning och trakasserier, något som vi vet i många fall orsakar livslångt lidande.

Vi ökar också med de här besluten, riskerna för att barnen i den här skolan, i högre grad kommer att dras in i kriminella kretsar. Något som i förlängningen kommer att kosta samhället långt mer än 1,5 miljoner kronor.

Even Magnusson, vid polismyndigheten i Göteborg är en av Sveriges mest rutinerade poliser när det kommer till ungdomsbrottslighet. Han säger till GT att en dålig skolmiljö är en av tre gemensamma nämnare för ungdomar som hamnar snett i livet:

- Om du inte blir sedd i skolan, det är inte bra.

Han vill inte uttala sig specifikt om Nordhemsskolan men bekräftar att skolan ligger i ett drogliberalt område. Och när vår reporter frågar om skolor i sådana områden behöver mer resurser än skolor på andra håll, svarar den rutinerade ungdomsbrottslighetspolisen "ja".

Det här tycker jag är det allvarligaste. Att ansvariga politiker på allvar är beredd att spela med barnens säkerhet. Att man är beredd att ta risken att de mobbas, trakasseras och hamnar i kriminalitet.

Så jag vädjar, till er som är ansvariga: Lyssna på dessa barn. Som i höst ska gå till en skola med 50 elever i varje klass, ha ett bibliotek utan bibliotekarie, en skola utan skolvärd, och en skola med 2,5 lärare färre.

Om ingenting annat biter på er ansvariga. Läs gärna barnens egna upprop till namninsamlingen de nu startat för att få behålla skolans bibliotekarie: "Är det inte litet dubbelmoral att vi alltid får höra att unga läser allt mindre när de som ska se till att vi läser tar skolans bibliotekarie ifrån oss? Ska stadsdelens dåliga ekonomi gå ut över barnen?"

Jan Björklund. Du är svaret skyldig.

#KLASSRUMMET

Skolan är Sveriges största arbetsplats. Men hur mår skolan? Tipsa oss om det som inte fungerar. Tipsa om mobbning, skolmat, läroböcker, sunktoaletter, tjänster som dras in och sånt som känns helt fel. Tipsa GT:s reportrar Adrianna Pavlica och Johan Sköld på 031-725 90 01.