Fredrik Sjöshult

Terrorstämplade måste släppas från förvar efter tre månader

Säpos offensiv mot imamer som terrorstämplas riskerar att bli ett slag i luften eftersom de bara kan tas i förvar i tre månader om de inte kan utvisas.

Det spelar ingen roll att de anses vara ett hot mot Sveriges säkerhet och riskerar att fortsätta att uppvigla och rekrytera till terrorhandlingar på fri fot.

Tonläget skruvas upp ytterligare av att de terrorstämplades favoritadvokat anklagar Säpo för att bedriva ett ”religionskrig”.

Detta är en krönika. Analys och ställningstaganden är skribentens.

I säkerhetssalen i Stockholm avslutades det stora terrormålet i måndags och precis som i flera andra ärenden om hot mot Sveriges säkerhet spelar advokat Thomas Olsson en huvudroll. Han försvarar David Idrisson, som i Solna tingsrätt dömdes för terrorförberedelser, och har genom åren blivit en favoritadvokat för terrormisstänkta genom sitt brinnande engagemang.

När han får frågan från Sveriges Radio under en paus om imamerna som tagits i förvar efter att ha terrorstämplats under de senaste veckorna lägger han ut texten om att Säpo fortsätter det ”religionskrig” som startades av Solna tingsrätt. Han syftar på den fällande domen mot Idrisson där Olsson bland annat pläderat för ett frikännande eftersom han hävdar att IS inte är en terrorgrupp utan en stridande part i en konflikt.

Så högt är tonläget efter Säpos offensiv i terrormålet och mot imamerna - och det riskerar att bli ännu värre när imamerna släpps ut från förvaret.

Sverige utvisar inte människor som riskerar dödsstraff eller tortyr i sitt hemland.

Därför kommer det inte vara aktuellt att exempelvis sätta den senast förvarstagne islamisten, Viktor Gaziev, på ett plan till Tjetjenien.

Därför kommer inte uzbeken Bakthiyor Umarov, som friades i terrormålet i tingsrätten och inte dömdes till utvisning, att skickas hem eftersom tortyr enligt flera rapporter förekommer i Uzbekistan.

Därför har Säpo inte kunnat utvisa en terrorstämplad man till Marocko på grund av att Säpo informerat Marocko om att han var terrorstämplad.

Detta moment 22 gör att helgens manifestation för de förvarstagna imamerna indirekt räddar dem kvar i Sverige - situationen i hemländerna gör att kännedomen om fallen blir ett verkställighetshinder.

Och då går det inte att hålla kvar en terrorstämplad person i förvar under obegränsad tid.

Det spelar ingen roll att Säpo, Migrationsverket och regeringen i utvisningsbesluten slagit fast att det ”kan befaras att han kommer begå eller medverka till terroristbrott”.

Svensk lag säger att en terrorstämplad får låsas in på ett förvar i max tre månader i väntan på utvisning.

I extrema undantagsfall – om personen inte samarbetar eller om det dröjer med handlingar inför en utvisning – kan den tiden förlängas till tolv månader. För personer som dömts till utvisning på grund av brott finns inte de tidsgränserna.

Reglerna säger också att en terrorstämplad person ska ha tillgång till en dator med internetuppkoppling och mobiltelefon i förvaret.

I fallen med imamerna som nu tagits i förvar och terrorstämplats har jag fått veta att det är resultatet av flera års arbete inom Säkerhetspolisen. Information har samlats in som gör att Säpo känner sig säkra på att imamerna varit aktiva med att rekrytera terrorister och uppvigla till terrordåd.

Det är orimligt att de släpps ut trots att de anses vara ett hot mot Sveriges säkerhet men så kommer det att bli eftersom det kommer att finnas så kallade verkställighetshinder för utvisning.

Svensk lag ger inte heller Säpo rätt att övervaka terroristerna elektroniskt med fotboja när de släppts från förvaret. Det enda trubbiga verktyg som finns är anmälningsplikt hos polisen några dagar i veckan – det lär inte stoppa en rekryterare eller uppviglare och det hindrar inte en terrorist från att genomföra ett attentat.

Nu ska lagen göras om efter önskemål från Säpo. Regeringen har gett en statlig utredning uppdraget att komma med förslag på längre tidsgränser för förvar av terrorstämplade och möjligheten att använda fotboja.

Ett nytt lagförslag kan komma tidigast nästa år och lär dröja ytterligare något år att genomföra – under tiden får vi leva med de risker som är baksidan av offensiven mot imamerna och det höjda tonläget.