Fredrik Sjöshult

Socialens larm innan flickan hittades död

Polisinsats i Norrköing i samband med fyndet.
Foto: Niklas Luks

En liten flicka hittades död hemma hos sin mamma i Norrköping i torsdags.

Hennes föräldrar har nu häktats misstänkta för grovt vållande till annans död.

Socialnämnden har försökt skydda flickan med ett tvångsomhändertagande och familjehemsplacering men efter kammarrättens dom fick flickan flytta hem till mamman.

Fallet väcker frågor om domstolarna verkligen tar hänsyn till ”barnets bästa”.

Detta är en krönika. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Flickan som hittades död hemma hos sin mamma i förra veckan tvångsomhändertogs av socialen några veckor efter att hon föddes. Då för drygt tre år sedan bedömdes läget vara så akut att hon tvångsomhändertogs och placerades i ett familjehem.

Beslutet motiverades med att mamman och pappan led av psykisk ohälsa och missbruk.

Pappa häktades strax efter att dottern föddes. Han greps beväpnad efter att ha trängt sig in hos en annan man och dömdes till drygt ett års fängelse. Han är tidigare dömd för flera olika brott.

Mamman tog strid för att få tillbaka dottern tillsammans med pappan och tillbakavisade socialens påståenden. Hon menade bland annat att en polisrapport om att hon gripits med narkotika var felaktig.

Socialnämnden har krävt att mamman och pappan ska lämna drogtester men det har de vägrat. Det har varit ett av skälen till att den lilla flickan fått stanna i familjehemmet.

Pappan.
Foto: POLISEN
Genrebild.
Foto: ALEX LJUNGDAHL

Förvaltningsrätten gick på socialnämndens linje i maj 2018 men föräldrarna överklagade till kammarrätten. I september fick de rätt i en dom som slog fast att flickan under det kommande året skulle flytta hem till mamman.

Domen motiverades med att föräldrarnas förhållande förbättrats. Deras psykiska ohälsa fanns ”i viss mån” kvar, enligt kammarrätten som dock konstaterade att det inte fanns några indikationer på att föräldrarna fortsatte att missbruka droger.

”Det kan inte längre anses föreligga någon påtaglig risk för att (flickans) hälsa eller utveckling skadas”, står det i kammarrättens dom.

Kammarrätten konstaterar också att uppbrottet från familjehemmet skulle innebära ”en stor påfrestning” för flickan men enligt rättspraxis ska det inte vara ett skäl som ska vägas in i bedömningen.

Det är ett tydligt exempel på att barns bästa inte kommer i första hand.

Socialnämnden reagerade starkt på domen och försökte ta fallet vidare till Högsta förvaltningsrätten. I överklagan används starka ord och det är tydligt att socialen var orolig för flickan.

Socialnämnden menade att kammarätten bara lyssnat på föräldrarna och gjort en felbedömning av föräldrarnas psykiska problem. De var fortfarande sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa och vägrade fortfarande att bevisa att de var drogfria genom tester.

Socialen tyckte att det fanns ”synnerliga skäl” för högsta instans att pröva fallet med tanke på att kammarrätten kommit till fel slutsatser och att det behövs rättspraxis för hur vägran att lämna drogtester ska tolkas.

Högsta förvaltningsrätten beslutade att inte ta upp fallet och det innebar att flickan under sommaren 2019 fick flytta från familjehemmet till mamman.

I helgen häktades mamman och pappan efter att den lilla flickan hittats död. Föräldrarna är misstänkta för grovt vållande till annans död och är häktade på den starkare misstankegraden, sannolika skäl.

Mamman och pappan är också misstänkta för brott mot griftefriden, enligt åklagaren. Det brottsrubriceringen handlar bland annat om att någon ”obehörigen flyttar, skadar eller skymfligen behandlar” en avliden.

Föräldrarna nekar till brott och mammans försvarare har sagt till Expressen att det handlar om en ”tragisk olyckshändelse i hemmet”.