Fredrik Sjöshult

Orimligt att Johanna Möller inte kan stoppas i fängelset

Arbogakvinnan Johanna Möller måste stoppas i fängelset.

Trots att farlighetsbedömningen lyser rött har Möller varnats för att ha uppmanat andra fångar att begå våldsdåd mot hennes mamma, hon har anmälts för åklagarhot och hennes expojkvän behöver fredas med ett kontaktförbud.

Lyckligtvis kan hon för decennier framöver glömma att få sin livstidsdom tidsbestämd om hon inte skärper till sig.

Detta är en krönika. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Kriminalvårdens farlighetsbedömning av Johanna Möller indikerar rött ljus på samtliga punkter: Hög risk för rymning eller fritagning, ”klart förhöjd” återfallsrisk och hög risk för våld och hot i anstalt.

Hon stämplas som en högriskfånge med motiveringen:

”Plausibla riskscenarion är att Johanna Möller manipulerar andra intagna att utföra tjänster åt henne, men även risk för att hon förmår personer på utsidan att hjälpa henne med alibin.”


Johanna Möller har nu fått en varning av Kriminalvården för att ha ”uppmanat medintagna på anstalten till brottslig verksamhet”. Det handlar om att Möller ska ha uppmanat två andra fångar att ”klippa” hennes mamma. Hon är dömd för mordförsök på mamman i samband med att pappan mördades i sommarstugan i Arboga.

Johanna Möller har också anmälts av Åklagarmyndigheten efter att hon i samband med en tv-dokumentär uttalat att hon ”hatade” åklagaren som drev Arbogamålet och att hon ”kunde tänka sig att sitta 14 år” för åklagaren. Det tolkades som ”övergrepp i rättssak” men Möller friades på grund av att uttalandet gjordes i ett tv-program som omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen.

Möller har också fått kontaktförbud mot sin ex-pojkvän Mohammad Rajabi. Efter att de båda dömts för mord har hon skickat ett stort antal brev till honom trots att han inte vill ha mer kontakt med henne och åklagare har därför beslutat om kontaktförbud.

I mina ögon är det orimligt att det inte går att stoppa Johanna Möller. Friheten för en farlig livstidsfånge som missköter sig i fängelset måste inskränkas och det finns uppenbarligen ett behov av hårdare tag även mot kvinnliga fångar.

Sverige har ingen anstalt för kvinnor i säkerhetsklass 1 – den högsta säkerhetsklassen som tar hand om de mest riskfyllda intagna. Johanna Möller är därför placerad på anstalterna i Ystad eller Hinseberg som har säkerhetsklass 2 och tar hand om de värsta kvinnofångarna.

Tiden bakom lås och bom kan bli lång för Johanna Möller
Foto: ALEX LJUNGDAHL

Det finns inte heller några säkerhetsavdelningar för kvinnor som motsvarar Fenix-byggnaderna inne på anstalterna Hall, Kumla och Saltvik. På Fenix övervakas fångarnas kommunikation hårdare och deras friheter inskränks på ett sätt som verkar vara motiverat även i Johanna Möllers fall.

Eftersom Johanna Möller är dömd till livstids fängelse riskerar hon inte att straffas direkt om hon missköter sig. Men hon kan för decennier framöver glömma att få sin livstidsdom tidsbestämd eftersom praxis utgår från hur livstidsdömda sköter sig i fängelset och en aktuell farlighetsbedömning.