Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Fredrik Sjöshult

Kravet som avgör: Då kan Bali ha begått brott

Hanif Bali tar paus från politiken.
Hanif Bali.
Foto: SVEN LINDWALL

Utnyttjande av barn för sexuell posering är brottet som nu är aktuellt i utredningen mot riksdagsledamoten Hanif Bali.

Eftersom flickan som anmält Bali hade fyllt 15 år när brottet misstänks ha ägt rum finns ett särskilt krav för att brottet ska vara aktuellt.

Med tanke på den låga tröskeln för att inleda en förundersökning var beslutet om att gå vidare med utredningen ändå väntat.

Detta är en krönika. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Förundersökningen mot Hanif Bali handlar om ett brott som bland annat tar sikte på personer som ber unga att skicka nakenbilder. För att det ska handla om ”sexuell posering” i lagens mening krävs att ”klar och otvetydig sexuell karaktär”.

I Hanif Balis fall handlar det om en flicka som var mellan 15 och 18 år gammal när brottet misstänks ha ägt rum – och då ställs ett särskilt krav.

För att det ska vara brottsligt att be ett barn i den åldern att skicka nakenbilder krävs enligt lagen att den sexuella poseringen ”är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling”. Det krävs inte om brottsoffret är under 15 år.

I sexualbrottslagen från 2004, som bland annat uppdaterades med brottet utnyttjande av barn för sexuell posering, förklaras vad som menas med det särskilda lagkravet när det handlar om barn som fyllt 15 år:

”Vilka poseringar som uppfyller det angivna kriteriet får bedömas utifrån samtliga omständigheter. Enligt regeringens mening torde så dock regelmässigt vara fallet då poseringen utförts under någon form av våld eller hot, eller barnet blivit vilselett eller någon övertalat barnet att posera i en för barnet typiskt sett skadlig miljö som t.ex. inom sexklubbs- eller pornografibranschen.”

Senare har rättspraxis slagit fast att det också handlar om bilder som tas mot betalning.

För en fällande dom krävs dock inte att det finns bevis för att barnet verkligen skadats eller att det var gärningsmannens syfte.

I fallet Hanif Bali har det hittills inte framkommit något som tyder på att något av de krav som ställts upp i sexualbrottslagen är aktuella.

Därför antar jag att åklagaren kommer att utreda det som kan rymmas inom den vidare formuleringen ”samtliga omständigheter”.

Inom sexualbrottslagen finns också en praxis kring att personer som utnyttjat sin beroendeställning kan dömas och därför utgår jag att åklagaren nu ger poliserna som ska utreda fallet i uppdrag att ha med det som en frågeställning under förhör.

I den kommande förundersökningen är ett förhör med flickan som nu, enligt Moderaterna, anmält Hanif Bali det som sannolikt står först på tur. I samband med förhöret utgår jag också från att hon får frågor om huruvida hon sparat chattar och eventuella bilder som kan vara aktuella som bevis.

Om det handlar om misstankar om att han utnyttjat hennes beroendeställning kan det bli förhör med fler personer i anmälarens närhet.

Om åklagaren väljer att gå vidare med förundersökningen väntar senare förhör med Hanif Bali där han också får chans att lägga fram sin bevisning för att han är oskyldig. Han har också möjlighet att lämna in bevisning tidigare.

Just nu är grunden för beslutet att inleda en förundersökning att det ”finns anledning att anta att ett brott har begåtts”.

Brottsmisstankarna utreds av Särskilda åklagarkammaren eftersom det handlar om en riksdagsledamot och den låga tröskeln för ett beslut om att inleda förundersökning märks i åklagarstatistiken:

Under 2020 hanterade Särskilda åklagarkammaren 51 anmälningar mot riksdagsledamöter och det resulterade i 22 inledda förundersökningar. Samtliga fall lades ned utan beslut om åtal eller strafföreläggande.

Hur lång tid utredningen kommer att ta är omöjligt att säga. Åklagaren kommer att löpande ta ställning till om förundersökningen ska fortsätta och kan exempelvis lägga ner den redan efter ett förhör med anmälaren om brottsmisstankarna då försvagats.

Men om det blir en fullständig förundersökning handlar det sannolikt om flera månaders utredning.

Särskilda åklagarkammaren har dock fördelen av att ha tillgång till öronmärkta polisutredare som i princip bara utreder brott med misstänkta poliser, åklagare, domare, ministrar och riksdagsledamöter.

”Nolltolerans efter MeToo”

Jenny Madestam: Det innebär Hanif Balis paus från politiken.