Fredrik Sjöshult

HD-domen som förklarar att våldtäktsmän får stanna

Expressens krimkrönikör om våldtäktsfallet som tas upp i Högsta domstolen.
Linköpingsmannen i Högsta domstolen.
Foto: Fredrik Sjöshult

En färsk HD-dom om utvisning efter grova brott har gjort att flera våldtäktsmän, narkotikalangare och våldsmän fått stanna i Sverige.

I flera fall har det räckt att våldtäktsmännen pratat svenska och berättat om sina framtidsplaner i rättegångarna för att slippa utvisning.

Det beror på att HD inte krävde mer när den dömda skulle bevisa sin ”anknytning till Sverige”.

Detta är en krönika. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Högsta domstolens avgörande från förra året om när våldtäktsmän och andra grova brottslingar ska slippa utvisning har fått stor betydelse.

Det mest uppseendeväckande fallet är en man som dömts för hundratals våldtäkter mot sin styvdotter men som inte utvisas eftersom han levt i Sverige i flera decennier och inte har någon ”särskilt stark anknytning” till hemlandet. 

I Eksjö tingsrätt dömdes han till utvisning men det ändrades av Göta hovrätt med hänvisning till HD-avgörandet. Riksåklagaren överklagade men HD har bestämt att inte ta upp ett nytt liknande fall i år.

HD-domen handlade om en man från Linköping som våldtog en kvinna när hon sov.

Han hade tidigare dömts för brott och saknade familj i Sverige. Med tanke på hans bakgrund och svaga anknytning till Sverige hade tingsrätt och hovrätt dömt honom till utvisning men det ändrade HD på i april förra året.

För att utvisa en grov brottsling som haft permanent uppehållstillstånd i Sverige längre än fyra år krävs ”synnerliga skäl”.

Högsta domstolen konstaterade i domen att en helhetsbedömning av brottet och den dömdas anknytning till Sverige måste göras i varje fall.

Våldtäktsmannen i Linköping fick stanna eftersom HD konstaterade att han ”talar svenska förhållandevis väl och förefaller vara inriktad på en framtid i Sverige”. Jag ska återkomma till vad som hände när han avtjänat sitt straff.

I en kartläggning av andra rättsfall efter HD-domen är det just kunskaperna i svenska språket som nu återkommer.

Domstolarna gör inte några djupgående språktester – i flera fall har det räckt med att den dömda klarat sig utan tolk under rättegången.

• En våldtäktsman i Uppsala som varit lika länge i Sverige som Linköpingsmannen och som åklagaren ville ha utvisad efter att han också våldtagit en sovande kvinna, fick stanna med samma motivering:

”Han saknar familjeanknytning i Sverige, men han behärskar av allt att döma svenska väl och förefaller vara inriktad på en framtid i Sverige”, skriver Uppsala tingsrätt i domen som inte överklagades.

• En man som dömdes för en utomhusvåldtäkt i Kista slapp utvisning eftersom han enligt tingsrättsdomen: ”Har en flickvän i Sverige, han talar svenska och förefaller vara inriktad på en framtid här i landet. Hans anknytning till landet framstår därmed inte som särskilt svag.”

Han hade varit i Sverige i fem år vid våldtäkten.

• En barnvåldtäktsman i Göteborg, som haft permanent uppehållstillstånd sedan 2013 och har sin familj här, fick stanna eftersom hans anknytning till Sverige därmed ansågs vara tillräckligt stark.

• I Falun slapp en man som dömts till drygt två års fängelse för våldtäkt och en rad andra våldsbrott mot en kvinna utvisning. Det som avgjorde var hans anknytning till Sverige som enligt domstolen var ”tre barn i Sverige som han visserligen inte under de senare åren haft kontakt med”.

Men det finns också exempel där bristande kunskaper i svenska resulterat i utvisning under det senaste året. Göta hovrätt dömde en man som fick 2,5 års fängelse för en våldtäkt till utvisning med motiveringen:

”Han har visserligen lärt sig en del svenska men han har fortfarande behov av tolk.”

I samtliga fall ovan har domstolarna hänvisat till HD-domen om Linköpingsmannen.

Men det handlar inte bara om våldtäktsmän som fått stanna i Sverige på grund av domen – åklagare som krävt utvisning för narkotikalangare, grova våldsbrottslingar och serietjuvar har också drabbats av bakslag i domstolarna under det senaste året.

Linköpingsmannen släpptes från fängelsestraffet vid årsskiftet. När jag följde rättegången i Högsta domstolen konstaterade jag att hans framtidsplaner lät vaga och redan efter några veckor i frihet greps han av polis.

Han var då påverkad av ecstasy och hade en påse med ett gram narkotika – och därför har han nu dömts till böter för ringa narkotikabrott.

Se mer:

Döms till 3 månaders fängelse och skyddstillsyn istället för minimistraffet 2 år.