Fredrik Sjöshult

Encrochats facit: 1 094 fängelseår

LIVE-TV: Senaste nyheterna med Expressen TV

Svenska domstolar har under det senaste året dömt ut 1 094 fängelseår tack vare bevisning från Encrochat.

Totalt handlar det om 176 grovt kriminella som straffats efter chattar om grova brott.

Det visar en sammanställning av effekterna av det hårdaste slaget mot grov organiserad brottslighet hittills.

Men Expressens granskning visar också att encrochattar med misstänkta kodord som ”det vita” eller ”min kalle” inte räckt för fällande dom.

Detta är en krönika. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Natten mot den 13 juni förra året gick ett internt larm ut till 60 000 Encrochatanvändare om att de skulle sluta använda tjänsten eftersom den var hackad. 

Det handlade om i huvudsak grovt kriminella som använt en dyr specialmobil med ett dyrt abonnemang i tron att den var säker och inte kunde avlyssnas av polis. 

Fransk polis hade lyckats att hacka Encrochat i april och fram till juni hade även svensk polis, tack vare det europeiska polissamarbetet Europol, i realtid kunnat följa hur grovt kriminella gjorde upp brottsplaner.

Under den här perioden uppger polisen att tio planerade mord stoppades i Sverige. Allt skedde under stort hemlighetsmakeri eftersom den hemliga avlyssningen inte fick röjas.

Ett år efter Encrochatavslöjandet kan framgångarna – hittills – summeras i Sverige:

• I 43 rättegångar har encrochattar haft en avgörande roll för de fällande domarna.

• I rättegångarna har 176 personer dömts till sammanlagt 1 094 års fängelse.

• Snittstraffet för de dömda i encrorättegångarna är högt – drygt sex års fängelse.

Det är därmed det hårdaste slaget mot grov organiserad brottslighet i svensk kriminalhistoria. Allt annat bleknar i jämförelse.

I kartläggningen har jag gått igenom samtliga rättsfall där Encrochat använts som bevisning. I de fall domarna har överklagats till hovrätten är det straffen som dömts ut i högre rätt som är med i sammanställningen. 

I rättegångarna efter morden i Kungens kurva i Stockholm, en bensinmack i Norrköping och i Gamlestaden i Göteborg har nio män dömts till livstids fängelse tack vare encrobevisning.

Jonas El Gourari dömdes till livstids fängelse efter mordet vid Circle K-macken i Kungens kurva.
Foto: Polisen/Alex Ljungdahl

I sammanställningen som ligger till grund för siffrorna ovan har deras straff omräknats till 18 års fängelse vilket är det kortaste straff en livstidsdom kan omvandlas till. Det är sannolikt lågt räknat eftersom organiserad brottslighet är en faktor som vägs in till nackdel när straffet ska omvandlas.

Encrorättegångarna har i huvudsak handlat om mord och beställningar av grova våldsbrott samt grova narkotikabrott. I flera fall har narkotika- och våldsbrotten gått hand i hand.

Längst straff har det blivit i rättegången mot Vårbynätverket som handlade om mordplaner, kidnappning och omfattande narkotikahandel – 147 års fängelse blev det totalt i den rättegången i tingsrätten.

Rashid Javanshir ledde planeringen av mordet.
Foto: Polisen

Näst längst straff – totalt 118 års fängelse – blev det i rättegången i tingsrätten om ett gängmord i Gamlestaden i Göteborg, följt av tre gängmord i Norrköping där 104 års fängelse dömdes ut.

I de här tre fallen har det handlat om kriminella nätverk i konflikter med andra gäng där totalt 46 kriminella nu dömts till långa straff.

Totalt fanns det 800 svenska encrochatanvändare och långt från alla har identifierats av svensk polis. I en del fall har användarna inte heller gått att binda till brott.

För att komma till en fällande dom har det först krävts att encrochatanvändaren identifierats.

I en del fall har det varit enkelt.

Det mest talande exemplet är Vårbyledaren Chihab Lamouri som försökte dölja sig bakom användarnamnet ”Mujaheed” men bland annat skickade selfies i sina chattar.

Lamouri skickade selfies samtidigt som han chattade om brott på Encrochat.
Foto: Polisen

I andra fall har det varit omöjligt. I flera utredningar förekommer exempelvis narkotikagrossisten ”Rawlager” men hittills är hens identitet okänd.

En närmare granskning visar också att enbart encrobevisning inte räckt för fällande dom.

Spaningsuppgifter, fynd av vapen eller narkotika, vittnen, annan avlyssning eller vittnesmål från lokalpoliser med goda kunskaper om gängen har också krävts.

Flera av rättegångarna mot utpekade mordkommando och narkotikalangare har slutat med friande domar som inte överklagats.

Ett viktigt fall avgjordes av Svea hovrätt: En man från Eskilstuna dömdes i tingsrätten till flera års fängelse för grovt vapenbrott. Det handlade om ett automatvapen som hittades i april när avlyssningen av Encrochat började.

Hovrätten slog fast att han var encroanvändaren ”Moodybeta” som i samband med vapenbeslaget hade skrivit:

”Jah hat min kalle och skorpa och en 7,65 me dämpare t alla tre jag bytte plats tog dem dit där glocken låg me hundra abi och nu killen sluta svara dagen efter han tog dem dit” 

”De litte skumma drag vet inye om aina tagit eller va som händet men försöker gå in t stashet i dagarna för bror om dem tagit killen han kmr gola mig”

Hovrätten tyckte inte att det räckte ensamt som bevis eftersom det bara var en ”kalle”, slang för automatvapen, som hittats. Det fanns en osäkerhetsfaktor med tanke på att de andra vapnen han skrev om inte hade hittats.

Samtidigt pekade hovrätten, precis som andra domstolar, på att encrochattarna måste bedömas med viss försiktighet eftersom meddelanden saknats i sammanställningarna och svensk polis inte haft kunskap om hur avlyssningen gått till.

Det har dock inte hindrat åklagare från att använda encrochattarna som bevis eftersom fri bevisföring gäller i svenska domstolar.

Misstänkta och deras advokater har i flera fall krävt att bevisningen ska avvisas men det har domstolarna avfärdat varje gång.

Kriminellas slang har också dominerat chattarna och domstolarna har fått värdera åklagare och polis uppfattning om hur den ska tolkas.

I ett fall friades tre misstänkta knarkhandlare av hovrätten i Malmö för en misstänkt kokainaffär.

”I de EncroChat-meddelanden åklagaren åberopat har det skrivits om det 'det vita'. Det får anses vedertaget att detta uttryck i många fall syftar på kokain. Det kan dock inte anses allmänt godtaget att det alltid måste syfta på den sortens narkotika”, motiverade hovrätten frikännandet.

Svensk polis har tidigare talat om 230 gripna och 150 svenska utredningar där Encrochat varit en del av bevisningen men har ingen uppdaterad sammanställning.

Sammanställningen av domarna med encrobevisning visar att det hittills har resulterat i 1.094 fängelseår för 176 dömda men det kommer mera under hösten.

Flera stora utredningar om mordplaner i Skåne där Encrochat har stor betydelse är snart klara och i Stockholm pågår just nu en stor rättegång där ett växlingskontor anklagas för att ha hjälpt 16 kriminella nätverk att tvätta 211 miljoner kronor.

Åklagare väntas också fatta beslut om åtal i utredningen av misstankarna om att advokaterna Ekrem Güngör och Amir Amdouni läckt hemlig information från polisutredningar till kriminella.

De har redan blivit uteslutits ur Advokatsamfundet på grund av de anklagelserna som bygger på att de knyts till encrokontot ”Literalbeetle” där de ska ha chattat under smeknamnen ”Kungen och Prinsen”.

Güngör och Amdouni
Foto: Advokatfirman Devlet

Samtidigt har svensk polis under det senaste året också fått hjälp med bevis från Sky ECC som knäcktes av polis i Nederländerna. Efter att Encrochat försvann i juni förra bytte kriminella snabbt till Sky ECC och polisen följde efter.

När det blev känt bland kriminella började Anom användas som nästa ”säkra” plattform men i början av sommaren avslöjades att det var FBI som konstruerat den fällan.

Under hösten väntas flera stora mord- och narkotikaåtal – bland annat gängmordet på Årstabron i Stockholm – med bevis från Anomfällan.

Sannolikt kommer därmed det internationella polissamarbetet bakom Encrochat, Sky ECC och Anom resultera i att det svenska rättsväsendet kommer att döma ut mer än 2 000 fängelseår innan när alla rättegångar är avslutade.